Suoraan sisältöön

Muuttotutkimus: Koulutettujen maahanmuuttajien osaamista ei hyödynnetä täysimääräisesti

Helsingin seudulle muuttaneiden korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamispotentiaali ja kapasiteetti ovat jääneet vajaakäyttöön, ilmenee Uudenmaan liiton sekä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien teettämässä muuttotutkimuksessa.

Monet pitkälle koulutetut ja työmarkkinoille pyrkivät muuttajat ovat työttöminä, alityöllistettyinä tai työskentelevät koulutusta vastaamattomassa työssä.

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajataustaisten työllisyys ja tulotaso ovat tutkimuksen mukaan selvästi alemmalla tasolla kuin samanikäisillä koulutetuilla kantaväestöön kuuluvilla. OECD-maista tulleet maahanmuuttajat sijoittuvat paremmin kuin muista maista lähtöisin olevat.

Huippualoille työllistyvät muuttajat vauhdittavat seudun kasvua

Helsingin seudun aluetalouden ja työllisyyden kasvu on 2000-luvulla perustunut erityisesti korkean tuottavuuden erikoistumisalojen kasvuun. Tutkimuksesta käy ilmi, että ilman korkeasti koulutettuja muuttajia näillä aloilla ei olisi ollut mahdollisuuksia täyttää työvoiman tarvetta.

Kokemukset muista maista osoittavat, että maahanmuuttajien asiantuntemus edistää innovaatioiden leviämistä ja soveltamista muuttoalueella. Vilkas maahanmuutto johtaa yleensä pitkällä aikavälillä myös yritysten tuottavuuden nousuun.

– Parhaimmillaan muuttajien mukanaan tuoma uudenlainen tiedollinen, sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen sekoittuu alueella pitkään asuneiden asukkaiden osaamispääomaan ja ilmiö generoi kasvua, arvioi Seppo Laakso Kaupunkitutkimuksesta.

Yli puolet seudun täysi-ikäisistä asukkaista syntynyt muualla

Helsingin seudun väkiluvun kasvusta 60 prosenttia on viime vuosina tullut muuttovoitosta. Valtaosa kasvusta on maahanmuuttoa. Seudun väkiluku on kasvanut eurooppalaisittain nopeasti jo vuosikymmenien ajan. Viime vuosina kasvua on ollut 1,3 prosenttia vuodessa.

Ulkomainen muuttovoitto on pitänyt Helsingin seudun työikäisen väestön määrän edelleen kasvussa, vaikka muualla maassa työikäinen väki vähenee. Seudulle muuttajia on myös kotimaasta enemmän kuin lähtijöitä muualle maahan.

Tutkimuksen on tehnyt Kaupunkitutkimus TA Oy.

Lue lisää
Uudenmaan liiton tiedotteesta
Muuttajat ja Uudenmaan aluetalous, Uudenmaan liiton julkaisu E 219 - 2019

• Uudenmaan liitto kysyi: Miten muuttoliike vaikuttaa eri puolilla Uuttamaata, Seppo Laakso?

JAA