Suoraan sisältöön

Miten voimme soveltaa Islannin mallia pääkaupunkiseudun lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien asiantuntijat, luottamusmiehet ja sidosryhmien edustajat kokoontuvat Vantaalle 2.10.2019 pohtimaan yhdessä, miten Islannissa käytössä olevaan mallia voidaan soveltaa pääkaupunkiseudulla lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi sekä yksinäisyyden torjumiseksi.

Eri alojen asiantuntijat Uudeltamaalta vierailivat keväällä 2019 Reykjavikissa tutustumassa Islannin kokemuksiin HUS:n järjestämällä opintomatkalla. Vieraana asiaa alustamassa ovat Reykjavikin apulaispormestari Heiða Björg Hilmisdóttir sekä valtiosihteeri Tuomo Puumala ja THL:n tutkimuspäällikkö Reija Klemetti.

Islannin malli – tästä on kyse

• Islannissa nuorten päihteidenkäyttö oli 1990-luvulla vakava ongelma, kunnes maassa päätettiin tehdä järeitä toimenpiteitä nuorten vapaa-ajanvieton muuttamiseksi.
• Lähtökohtana oli tutkimustieto: valvomaton vapaa-aika ja päihteitä käyttävät kaverit altistivat nuoria päihteidenkäyttöön, kun taas organisoitu vapaa-ajan toiminta ja perheen kanssa vietetty aika suojasivat nuoria päihteiltä.
• Islanti alkoi vahvistaa suojaavia tekijöitä. Kaikille lapsille ja nuorille tarjottiin organisoitua vapaa-aikaa eli harrastuksia ammattivalmentajineen.
• Koska harrastaminen järjestettiin koulupäivän päätteeksi, nuorille vapautui iltaisin yhteistä aikaa omien vanhempien kanssa. Maa sääti myös lasten kotiintuloajat lastensuojelulakiin.
• Toimenpiteet olivat suuri menestys ja vähensivät kahdessa vuosikymmenessä islantilaisnuorten päihteidenkäyttöä Euroopan korkeimmalta tasolta maanosan matalimmalle.

Tilaisuus on jatkoa pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveyslautakuntien yhteistapaamisille, joita on järjestetty Helsingissä ja Espoossa. Keväällä 2019 Espoossa järjestetyssä tapaamisessa päätettiin jatkaa yhteistä keskustelua laajemmin, ja kutsua mukaan nuorisovaltuustojen lisäksi vanhempainyhdistysten edustajia sekä opetus- ja vapaa-ajan lautakuntien jäsenet pohtimaan yhdessä seuraavia askelia.

Lisätietoja Vantaan verkkosivuilta

JAA