Suoraan sisältöön

Miljoona euroa uusmaalaisille vesistöhankkeille

Uudenmaan ELY-keskus myöntää tänä vuonna hieman yli miljoona euroa avustuksia vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin. Avustettuja hankkeita on 30 ja ne sijoittuvat eri puolille Uuttamaata.

Harkinnanvaraisia valtionavustuksia myönnettiin muun muassa erilaisten vesistöjen kunnostussuunnitelmien ja -selvitysten tekemiseen, hoitokalastukseen, kalateiden rakentamiseen, ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseen sekä jokialueen kunnostamiseen.

Avustusten kokonaissumma oli tänä vuonna poikkeuksellisen suuri. Yleensä Uudenmaan ELY-keskuksen käytettävissä on ollut enintään puolet tämän vuoden määrärahasta. Nyt ELY-keskukselle oli tullut myös tavanomaista enemmän hakemuksia.

Erityisesti rahalla tuetaan vesienhoidon toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palvelevia hankkeita. Hankkeet parantavat esimerkiksi rehevien järvien tilaa tai vaelluskalojen luontaista lisääntymistä. Tavoitteena voi olla myös tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen sekä vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen.

Lisää aiheesta
Lista avustusta saaneista hankkeista (pdf)
ELY-keskukset

JAA