Suoraan sisältöön
Kaksi opiskelijaa / Kuva: Metropolia

Metropolian apurahamalli on uudistunut

Metropolian apurahamalli EU/ETA-maista tuleville lukuvuosimaksuvelvollisille opiskelijoille on uudistunut 1.12.2018 alkaen. Uudessa apurahajärjestelmässä huomioidaan suomen kielen oppiminen, mikä tukee EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta saapuvien opiskelijoiden integroitumista Suomeen ja suomalaiseen työelämään.

Uusi apurahamalli ottaa paremmin huomioon pääkaupunkiseudun työelämän tarpeet ja helpottaa osaajapulaa.

Apuraha myönnetään euromääräisenä summana, joka on 3000 € / hyväksytysti suoritettu suomen kielen tasotesti lukuvuodessa. Tasotestejä voi myös suorittaa ennakolta.

Yhden lukuvuoden aikana voi saada korkeintaan yhden apurahan. Kielen tasotesti määrittää apurahan saamisen tasapuolisesti ja mitattavalla tavalla. Apurahaa ei jatkossa voi hakea esittämällä sosiaalisia ja terveydellisiä tai muita vastaavia perusteita.

Uusi malli koskee kevään 2019 vieraskielisessä yhteishaussa valittuja uusia opiskelijoita.

Lisää aiheesta:

Metropolian tiedote

Apurahamalli


JAA