Suoraan sisältöön
Helsingin seudun kuntien MAL 2019 -tavoitteet

MAL 2019 -suunnitelma määrittää Helsingin seudun suunnan

MAL 2019 on Helsingin seudun 14 kunnan yhteinen strateginen suunnitelma, jossa määritetään, miten Helsingin seutua tullaan kehittämään tulevaisuudessa.

Suunnitelma on tiekartta siihen, miten seudun kasvupaineeseen vastataan, miten liikenteen päästöt saadaan laskuun ja millaisilla investoinneilla varmistetaan seudun kestävä kasvu.

MAL-suunnitelman lähtökohtana on, että vuonna 2050 Helsingin seudulla on kaksi miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa. Vuoteen 2018 verrattuna tämä tarkoittaa noin 500 000 asukkaan ja 300 000 työpaikan kasvua.

Suunnitelman strategiset tavoitteet kertovat seudun yhteisestä tahtotilasta. Helsingin seutua kehitetään vähäpäästöisenä, houkuttelevana, elinvoimaisena ja hyvinvoivana. Velvoittavaksi tavoitetasoksi on yhdessä määritetty liikenteen kasvihuonekaasujen vähentäminen 50 prosentilla vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tämä on linjassa EU-komission Suomelle asettamien liikenteen päästövähennystavoitteiden kanssa.

Suunnitelman taustalla laadukkaat tietoaineistot

MAL-suunnitelma perustuu tutkittuun tietoon ja seudun kunnista kerättyyn kattavaan paikkatietoaineistoon. Helsingin seudulla on käytettävissä kansainvälisestikin erittäin korkeatasoiset lähtöaineistot liittyen mm. kuntien rakennuskantaan ja demografisiin tietoihin.

Suunnitelman sitovana tavoitetasona on liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Kun tulevaisuuden asuntotuotannon sijoittuminen tiedetään, voidaan liikennemallin avulla arvioida kattavasti suunnitelman eri toimenpiteiden vaikutuksia.

Suunnitelma tulee hyväksyttäväksi keväällä 2019

MAL 2019 -suunnitelma on käsitelty 8.3.2019 työn laadintaa ohjaavien MAL-neuvottelukunnan ja HLJ-toimikunnan yhteiskokouksessa. Tämän jälkeen suunnitelma etenee hyväksyttäväksi HSL:n hallitukseen, KUUMA-johtokuntaan sekä Helsingin seudun yhteistyökokoukseen.

Suunnitelman pohjalta valmistellaan ja neuvotellaan MAL-sopimus 2020–2023 valtion, seudun kuntien ja HSL:n kesken. Sopimuksessa osapuolet sitoutuvat edistämään yhdessä sovittuja toimenpiteitä ja hankkeita.

Lue lisää

Heikki Salmikiven artikkeli Helsingin seudun suunnat -julkaisussa
MAL 2019 -suunnittelu HSL:n verkkosivuilla


JAA