Suoraan sisältöön
Kuva: Jussi Hellsten

Lastensuojelun palvelut ja kustannukset Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa vuonna 2018

Vuoden 2018 lastensuojelun palveluja ja kustannuksia vertaileva Kuusikko-työryhmän raportti on ilmestynyt. 

Kuusikko on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Oulun – yhteistyömuoto, jossa tehdään tilastollista kaupunkivertailua sosiaali- ja terveyspalveluista, työllistämispalveluista sekä varhaiskasvatuksesta. 

Useiden alojen asiantuntijoista koostuvat työryhmät julkaisevat vuosittain kukin yhden raportin edellisvuoden tiedoista. Kuutosvertailuraporttien tavoitteena on, että suurilla kaupungeilla olisi käytössä mahdollisimman vertailukelpoista tietoa palveluista ja niiden kustannuksista. 

Kuusikko-työryhmän tuottamassa lastensuojelun raportissa kuvataan lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia. Raportissa tarkastellaan lastensuojelun asiakasprosessia kuutoskaupungeissa, lastensuojelun asiakasmääriä ja kustannuksia kokonaisuutena sekä eriteltynä avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon osalta. Lastensuojelun Kuusikko-raportointia on viime vuonna laajennettu osittain myös sosiaalihuoltolain mukaisten perhepalvelujen puolelle ja raportissa käsitellään lyhyesti myös sosiaalihuollon asiakkaana olevia erityistä tukea tarvitsevia lapsia.

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu -raportti kertoo vuoden 2018 osalta muun muassa seuraavaa:
-Vuoden 2018 aikana kuutoskaupungeissa tehtiin yhteensä 50 904 lastensuojeluilmoitusta. Keskimäärin 8,3 prosenttia kuutoskaupunkien 0–17-vuotiaasta väestöstä oli lastensuojeluilmoitusten kohteena. Lastensuojeluilmoituksen kohteena olleiden väestöosuus nousee yläkouluun siirryttäessä. Kuutoskaupunkien 13–15-vuotiaista keskimäärin 11,3 prosenttia ja 16–17-vuotiaista keskimäärin 13,3 prosenttia oli lastensuojeluilmoituksen kohteena vuonna 2018.

- Lastensuojelun sijoitusten kustannukset ovat nousussa. Sijaishuollon kokonaiskustannukset olivat kuutoskaupungeissa lähes 292,5 miljoonaa euroa vuonna 2018, mikä on 4,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017.  Koko 0–17-vuotiaaseen väestöön suhteutettuna sijoitusten kustannukset olivat keskimäärin 881 euroa ja sijoitettuna ollutta lasta kohden keskimäärin 54 675 euroa. Kustannusten nousua selittää erityisesti laitoshoidon määrällinen kasvu.

- Lasten sijaishuollon tarve on kasvussa kuutoskaupungeissa. Kuutoskaupungeissa oli vuoden 2018 aikana kodin ulkopuolelle sijoitettuna yhteensä 5 349 lasta, mikä on 0,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vuodesta 2014 kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on kasvanut 4,5 prosenttia. Suhteellisesti eniten sijoitettuna vuonna 2018 oli 13–17-vuotiaita.

Lue lisää:

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2018 (Pdf)


JAA