Suoraan sisältöön
Materiaaleista on koottu muun muassa seutukohtaiset vuotuiset määräarviot selvitykseen. Kuva: Ekomo, HSY

Kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa yrityksille

Teollisuuden ja yhdyskuntien jäte- ja sivuvirtamateriaaleissa on vielä hyödyntämätöntä potentiaalia innovatiivisille yrityksille. Tämä ilmenee Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeen tekemästä selvityksestä. Selvitys tarjoaa tietoa markkina-alueiden ja -volyymien hahmottamiseen.

Uusia innovaatioita tarvitaan kaikilla kaupunkiseuduilla esimerkiksi maa- ja kiviainesten, talonrakennusosien uudelleenkäytön, puhdistamolietteiden, jätteenpolton kuonien ja tuhkien sekä puisen rakennusjätteen kiertotalouden edistämiseksi, kerrotaan Helsingin seudun ympäristöpalveluista.

Materiaaleista on koottu muun muassa seutukohtaiset vuotuiset määräarviot selvitykseen. Tämä auttaa yrityksiä hahmottamaan markkina-alueita ja -volyymeja. Maa- ja kiviainesten osalta puhutaan miljoonista tonneista ja muiden mainittujen materiaalien osalta 100 000–300 000 tonnista vuosittain. Uutta liiketoimintaa voi syntyä myös määriltään vähäisempien materiaalivirtojen ympärille. Innovaatiota kaivataan myös PVC- ja EPS-muoveille, joiden volyymi jää vuosittain joihinkin tuhansiin tonneihin.

Uutta liiketoimintaa suunnitellaan työpajoissa

Työpajoissa innovoidaan yhdessä yritysten kanssa materiaalivirtoihin liittyviä liiketoimintamalleja. Kaupunkiseudun työpajan teemaksi valitaan sen alueen potentiaalisimmat materiaalivirrat.

- Pääkaupunkiseudulla pidetyssä rakennusalan työpajassa havaitsimme, että liiketoimintapotentiaalia voisi löytyä rakennus- ja purkutoimintaa tukevista uusista palveluista kuten kuljetus- ja laadunvarmistuspalveluista. Nämä helpottaisivat kierrätettyjen ja uudelleenkäytettävien materiaalien käyttöönottoa projektiluontoisessa ja tiiviisti aikataulutetussa toimintaympäristössä, kertoo kiertotalousasiantuntija Nea Metsänranta HSY:ltä.

Suurten kaupunkien yhteistyöstä valtakunnallista hyötyä

Pääkaupunkiseudun kaupungit osallistuvat CircHubs- hankkeeseen. Se on Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -6Aika hanke. Kaupunkiseuduilla on kullakin omaa erityisosaamista ja konkreettista työtä kiertotalouden edistämiseksi tehdään muun muassa alueellisissa kiertotalouskeskuksissa.

Pääkaupunkiseudulla Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Ekomossa etsitään keinoja hyödyntää jätteenpoltossa syntyviä kuonia ja tuhkia entistä tehokkaammin sekä kehitetään alustamaista toimintamallia kiertotalouskeskusten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kiihdyttämiseksi. Esimerkiksi Ekomon tuloksia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti suurten kaupunkien kiertotalouskeskusten yhteistyön tuloksena.

Uuden liiketoiminnan luominen resursseja säästävistä ratkaisuista

Kiertotaloudessa tuotteiden ja materiaalien arvo säilytetään mahdollisimman pitkään. Uuden liiketoiminnan luominen resursseja säästävistä ratkaisuista on kiertotalouden keskeisintä toimintaa. Liiketoimintapotentiaalia nähdään muun muassa uudenlaisissa palveluihin ja jakamiseen perustuvissa ratkaisuissa. Liiketoimintaa on syntynyt esimerkiksi metallien ja puhtaiden ja tasalaatuisen muovien kierrätyksellä. Uusia innovaatioita kuitenkin tarvitaan, jotta hankalamminkin hyödynnettävissä olevat materiaalivirrat saataisiin kiertoon taloudellisesti kannattavalla tavalla.

Lisää aiheesta
HSY


JAA