Suoraan sisältöön

Ilmanlaatu Uudellamaalla pääosin hyvä viime vuonna

Ilmanlaatu pääkaupunkiseudun ulkopuolisella Uudellamaalla oli viime vuonna pääosin hyvää tai tyydyttävää. Vuonna 2017 ilmanlaadun pysyvä mittausasema sijaitsi Lohjalla ja vuosittain sijoituspaikkakuntaa vaihtava mittausasema Keravalla. Ilmanlaatu mittausasemilla luokiteltiin mittauksissa hyväksi tai tyydyttäväksi yli 95 prosenttia ajasta. Ilmansaasteiden pitoisuudet eivät ylittäneet ilmanlaadun raja-arvoja vuonna 2017.

Hengitettävistä hiukkasista eli katupölystä johtuvia huonon tai erittäin huonon ilmanlaadun tunteja esiintyi keväällä maalis–huhtikuussa ja Keravalla myös syksyllä. Mittausten perusteella katupöly voi heikentää ilmanlaatua katupölykaudella merkittävästi myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevien suurimpien taajamien vilkasliikenteisillä alueilla. Pölyämiseen voidaan vaikuttaa tehostamalla katujen puhdistus­toimenpiteitä.

Vuonna 2017 merkittävin hengitysilman laatua heikentävä päästölähde pääkaupunkiseudun ulkopuolisella Uudellamaalla oli tieliikenne, joka aiheutti valtaosan hiilimonoksidipäästöistä ja vajaat 40 prosenttia typenoksidipäästöistä. Teollisuuden ja energiantuotannon päästöt muodostavat merkittävän osan alueen rikkidioksidin ja haihtuvien yhdisteiden sekä myöskin typenoksidien päästöistä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisen Uudenmaan epäpuhtauksien päästöt vaihtelevat vuosittain, mutta niissä on ollut laskeva suuntaus 2000-luvulla.

Puunpolton päästöt ovat Uudellamaalla ilmanlaadun kannalta merkittäviä. Kotitalouksissa tapahtuva puunpoltto oli vuonna 2017 pääkaupunkiseudun ulkopuolisen Uudenmaan merkittävin hiukkaspäästöjen lähde.  Ohjeita ja opas puun polttamiseen ja säilytykseen löytyy HSY:n internetsivuilta ja vinkkejä puun säilytykseen www.urbaanipuuvaja.fi -sivuilta.

Uudellamaalla pääkaupunkiseudun ulkopuolista ilmanlaadun seurantaa hoidetaan alueen kuntien ja teollisuuden yhdessä rahoittamana yhteistarkkailuna.

Lisää aiheesta
ELY-keskus.fi

JAA