Suoraan sisältöön

HUS varautuu pk-seudun yhteispäivystysten ruuhkautumiseen palvelusetelillä

HUSin yhteispäivystykset Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla varautuvat kesällä kysynnän vaihteluun ottamalla käyttöön palvelusetelin 20. kesäkuuta alkaen. Päivystyspoliklinikoille hakeutuvilla yleislääkäritason potilailla on mahdollisuus saada tietyissä tapauksissa palveluseteli, jolla he saavat hoitoa sopimuskumppaneina toimivilla yksityisillä lääkäriasemilla.

Palveluseteliä voidaan tarjota ruuhkatilanteissa 18 vuotta täyttäneille potilaille, joilla on tiettyjä oireita tai tapaturmia, kuten hengitystieoireita tai kun epäillään nilkan nyrjähdystä. Arvio palvelusetelin tarpeesta tehdään päivystyspoliklinikalla tapauskohtaisesti ja potilas voi itse päättää ottaako hän vastaan palvelusetelin vai jääkö hän sairaalan päivystyspoliklinikalle.  

Palveluseteli on aina henkilökohtainen ja se tulee käyttää tietyn ajan sisällä. Potilas maksaa sopimuslääkäriasemalla korkeintaan saman suuruisen käyntimaksun kuin hän maksaisi HUSin päivystyspoliklinikan käynnistä. 

Päivystyspoliklinikoille voi hakeutua normaaliin tapaan

”Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat voivat edelleen normaaliin tapaan hakeutua sairaaloiden päivystyspoliklinikoille. Kenenkään ei pidä olla hakeutumatta hoitoon odotettavissa olevan ruuhkan vuoksi”, kertoo pääkaupunkiseudun päivystyspoliklinikoista vastaava ylilääkäri Veli-Pekka Harjola HUSista.

Päivystyspoliklinikoilla hoidetaan äkillisesti sairastuneet ja kiireellistä hoitoa vaativat potilaat, joiden hoito ei voi odottaa oman terveysaseman avautumista. Potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä. 

Ennen päivystyspoliklinikalle hakeutumista tulee soittaa maksuttomaan Päivystysapu-puhelinpalvelun numeroon 116 117, johon vastataan ympäri vuorokauden. Päivystysavussa tehdään hoidon tarpeen arvio ja soittaja ohjataan oikeaan hoitopaikkaan tai annetaan itsehoito-ohjeita. Päivystyspoliklinikalle voi hakeutua suoraan, jos yhteyttä Päivystysapuun ei saa kohtuullisessa ajassa. 

Henkeä uhkaavissa tilanteissa tulee soittaa yleiseen hätänumeroon 112

Lisää aiheesta:

HUS tiedote

 


JAA