Suoraan sisältöön
HSY:n vuoden 2019 ilmastopalkinnon palkitut.  Kuva: HSY / Hannu Bask

HSY palkitsi Niemikotisäätiön ja Rajatorpan koulun hyvästä ilmastotyöstä

HSY jakoi vuoden 2019 ilmastopalkinnot toimijoille, jotka ovat aktiivisesti ja innovatiivisesti toimineet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja edistäneet seudun ilmastotavoitteiden saavuttamista.

HEI – Helsingin seudun ilmastopalkinnon sai helsinkiläinen Niemikotisäätiö ja HEIJ – Helsingin seudun ilmastojuniori -palkinnon voitti vantaalainen Rajatorpan koulu. Kunnianhimoisesta ympäristötyöstä myönnettiin kunniamaininta espoolaiselle Saunalahden koululle.

Niemikotisäätiö on tehnyt pitkäjänteistä ympäristötyötä

Niemikotisäätiön ympäristöteemoja ovat energia ja ruokahävikki. Ruokahävikin vähentämiseksi säätiö osallistui valtakunnalliseen Hävikkiviikkoon erilaisilla tempauksilla. Työntekijöitä kannustetaan viisaaseen liikkumiseen, ja säätiö koulutti viime vuonna yli 20 uutta ekotukihenkilöä toimipisteisiinsä.

Palkintoraadin perusteluissa säätiötä kiitettiin mm. toiminnan monistettavuudesta ja ajankohtaisuudesta, kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta kestävään kehitykseen, laaja-alaisesta ohjelmasta ja sosiaalisesta vastuusta.

Niemikotisäätiö on Helsingin kaupungin tytäryhteisö, joka harjoittaa yleishyödyllistä toimintaa mielenterveyskuntoutujien hyväksi.

Rajatorpan koulu kannustaa liikkumaan ja hyödyntämään julkisia

Rajatorpan koulussa on ollut keskeisenä liikkumisen teemana “Kyyditön koulumatka”. Siinä kannustettiin liikkumaan kouluun omin voimin tai julkisilla välineillä. Kyyditön koulumatka -periaatetta jatketaan myös tänä vuonna.

Rajatorpan koulua aletaan purkaa reilun vuoden päästä, kun uusi koulurakennus valmistuu. Oppilaiden ympäristöraati on ideoinut irtaimiston uudelleenkäyttöä. Käyttökelpoisille tavaroille kaavaillaan kirpputoria ja jätteille rakennetaan lajittelupiste.

Palkintoraati totesi, että ilmastojunioripalkinnon saajan valinnassa ratkaisevat tekijät olivat tekojen uutuus ja innovatiivisuus, monistettavuus sekä esimerkillisyys.

Saunalahden koulussa keskitytään ilmastonmuutokseen

Saunalahden koululle HSY myönsi kunniamaininnan kunnianhimoisesta ja laajasta teemojen huomioimisesta ympäristötyössä.

Koulussa toimii ympäristöneuvosto ja ruokaraati, jotka osallistavat oppilaita ympäristöaiheisten teemapäivien avulla. Tällä hetkellä koulussa keskitytään ilmastonmuutokseen ja tavoitteena on saada jokainen oppilas ja aikuinen ymmärtämään teoiksi saakka, mitä kukin voi omalla toiminnallaan tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Voittajat valittiin Kummikoulujen ja Ekokompassi-toimijoiden joukosta

Ilmastopalkinnon voittaja valittiin Ekokompassia käyttävien yritysten, yleisötapahtumien ja virastojen joukosta. Ekokompassi on HSY:n ylläpitämä ympäristöjärjestelmä pk-yrityksille ja tapahtumille.

Ilmastojunioripalkinto-ehdokkuuden edellytyksenä oli, että koulu oli osallistunut HSY:n kummikoulutoimintaan. Kummikouluissa suunnitellaan ja harjoitellaan arjen ympäristötekoja ja koulut saavat maksutonta ympäristökasvatusta joko Kestävä kulutus tai Elintärkeä vesi -teemoilla. Ohjelmassa on ollut mukana jo 110 koulua.

Palkinnot jaettiin 7. helmikuuta pidetyssä Helsingin seudun ilmastoseminaarissa.

Lue lisää HSY:n tiedotteesta

Ilmastopalkinto: www.hsy.fi/hei
hsy.fi/kummikoulu
ekokompassi.fi


JAA