Suoraan sisältöön

Tavoitteina hiilineutraalius ja tiiviimpi rakentaminen – Kommentoi Uusimaa-kaavan luonnosta

Uudellamaalla on vuonna 2050 ennusteiden mukaan 2,2 miljoonaa asukasta ja miljoona työpaikkaa. Kasvu on vauhdikasta, ja sitä pyritään ohjaamaan kestävällä tavalla Uusimaa-kaavassa. Kaavaluonnos on nähtävillä ja sitä voi kommentoida 9. marraskuuta asti.

Kaikki Uudenmaan kunnat kattavan Uusimaa-kaavan punaisena lankana on ohjata tulevaa kasvua kestävästi.

– Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi sijainniltaan hyviä asuinalueita pitää tiivistää edelleen. Samoin kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä kannattaa tukea ja satsata lähipalveluihin etenkin näillä alueilla, sanoo aluesuunnittelun johtaja Merja Vikman-Kanerva Uudenmaan liitosta.

Uudenmaan tavoitteena on olla hiilineutraali maakunta vuoteen 2035 mennessä. Kaava pyrkii osaltaan vastaamaan ilmastonmuutokseen.

Kaavassa otetaan kantaa myös alueen suurten liikennehankkeiden toteutusjärjestykseen. Liikennettä on tarkasteltu monella tasolla ja hankkeiden riippuvuussuhteet on kartoitettu. Kaavakartalla näkyy Uudenmaan tuleva liikenneverkko.

– Pääradan kehittämiselle, Espoon kaupunkiradan rakentamiselle ja Hanko-Hyvinkää-radan sähköistämiselle on edellytykset ja tarve jo nyt. Toisaalta useat hankkeet ovat sidoksissa toisiinsa ja edellyttävät lisäksi huomattavaa maankäytön kasvua, Vikman-Kanerva sanoo. 

Esimerkiksi Lentoradan tuoma suora yhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalle sekä Helsingin ja Turun välistä raideyhteyttä huomattavasti nopeuttava Espoon ja Salon välinen ESA-rata vaativat ensin Pisara-rataa tai vastaavaa lisäkapasiteettia Pasilan ja Helsingin keskustan välille. 

Uusimaa-kaavan luonnos on nähtävillä Uudenmaan liiton verkkosivuilla ja toimistolla 9. marraskuuta asti. Palautteiden pohjalta muovataan kaavaehdotus kevääseen 2019 mennessä.

Kaavaluonnoksen verkkosivut »

JAA