Suoraan sisältöön
Helsinki Business Hub

Helsinki Business Hub siirtyy Helsingin kaupungin omistukseen

Pääkaupunkiseudun kaupungit sekä Uudenmaan liitto ovat sopineet yhteisesti Helsinki Business Hub Ltd Oy:n (HBH) omistuksen ja toiminnan uudelleenjärjestämisestä. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä Uudenmaan maakuntaliiton yhteisomistuksessa oleva yhtiö siirtyy kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin omistukseen. Muut osakkaat myyvät omistusosuutensa yhtiöstä Helsingille ja luovutus tapahtuu vuodenvaihteessa 2020-2021. Tämän vuoden osalta ja luovutukseen saakka yhtiö jatkaa toimintaansa aiemmin suunnitellusti.

Uudella järjestelyllä jokaisella pääkaupunkiseudun kaupungilla on mahdollisuus keskittyä invest-in toiminnassa omiin vahvuuksiinsa ja tehdä järjestelyjä, jotka mahdollistavat kaupunkien sisäisten synergioiden paremman hyödyntämisen. Yhteistyö pääkaupunkiseudun kaupunkien ja maakuntaliiton välillä on tärkeää tulevaisuudessakin. Uusi järjestely mahdollistaa sen yhteisomisteista yhtiötä tuloksellisemmassa muodossa kuten esimerkiksi sopimuksellisella yhteistyöllä.

Helsinki käynnistää selvityksen siitä, miten HBH:n toiminnot tulisi tulevaisuudessa järjestää kaupungin kunnianhimoista strategiaa mahdollisimman hyvin tukevalla tavalla. Selvitys valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

”HBH:n toiminta on ollut Helsingille tuloksellista. Maailman muutoksessa globaali kilpailu kaupunkien välillä sekä investoinneista että osaajista kiristyy kuitenkin koko ajan. Helsingin tavoitteena onkin vahvistaa elinkeinopolitiikkaan ja kansainvälistymiseen liittyviä toimintojaan ja niiden keskinäisen yhteyden tiivistämistä. Tämä ei estä pääkaupunkiseudun yhteistyötä kansainvälisten investointien houkuttelemiseksi tulevaisuudessakaan, se vain tapahtuu eri muodossa kuin aiemmin”, toteaa pormestari Jan Vapaavuori.

”Metropolialueen kansainvälinen kilpailukyky osaamis- ja tietointensiivisten yritysten ja työpaikkojen saamiseksi ja pitämiseksi on koko Suomen menestymisen kannalta ratkaisevan tärkeää”, sanoo Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä. ”Kaupunkien sujuva yhteistyö on tärkeää jatkossakin”, Mäkelä jatkaa.

”Yhteistyö naapurikaupunkien ja Uudenmaan liiton kanssa on Vantaalle tärkeää. Näemme, että se toteutuu yhtiömuotoa paremmin sopimuksiin perustuvalla, konkreettisiin hankkeisiin liittyvällä tavalla. Toivomme yhteistyön tiivistyvän jatkossa myös alueemme kansainvälistä työtä tekevien yritysten, oppilaitosten ja yhteisöjen kanssa”, toteaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

”Kauniainen ei ole HBH:n omistajana tavoitellut suoria ulkomaisia investointeja erikseen Kauniaisiin, vaan katsonut HBH:n toiminnan erinomaisesti edistäneen koko pääkaupunkiseudun houkuttelevuutta ulkomaisille investoijille. Yhtiön tuloksena on syntynyt sekä uusia investointeja, korkean osaamisen työpaikkoja, että uutta kasvua luovia ekosysteemejä. HBH saa Helsingin myötä vahvan ja vakaan omistajan, jonka kautta varmistuu, että pääkaupunkiseutu pystyy koronaepidemiasta toipuvassa maailmassa kilpailemaan muiden kaupunkiseutujen kanssa”, tuo kaupunginjohtaja Christoffer Masar esiin.

”Vaikka yhtiömuotoisen yhteistyön päättyminen on sinänsä harmillista, nyt tehty päätös luo uusia mahdollisuuksia vahvistaa pääkaupunkiseudun ja koko Uudenmaan kansainvälistä kilpailukykyä ja houkuttelevuutta myös tulevaisuudessa”, korostaa maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

Helsinki Business Hub Ltd Oy on Helsingin (45 prosenttia), Espoon (23,5 prosenttia), Vantaan (19 prosenttia) ja Kauniaisten (2,5 prosenttia) kaupunkien sekä Uudenmaan liiton (10 prosenttia) omistama elinvoima- ja markkinointiyhtiö. Yhtiön toimialana on ulkomaisten investointien saaminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen pääkaupunkiseudulla. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa.

Helsinki Business Hub


JAA