Suoraan sisältöön

Helsingin seudun työllisyysaste kasvanut nopeasti

Helsingin seudun työllisyysaste ja työtuntien määrät ovat kasvaneet nopeasti, selviää Helsingin seudun kauppakamarin tuoreesta Toimialakatsauksesta 1/2019. Työllisyysaste vuonna 2018 oli 74,2 % ja työttömyysaste 7,1 %.

Yli 85 %:n työllisyysaste saavutettiin 40-54-vuotiaiden ikäryhmässä. Eniten työllisyysaste nousi 60-64-vuotiailla. Työsuhteet ovat pääasiassa jatkuvia ja kokoaikaisia.

Kaiken kaikkiaan työllisyys on kasvanut Helsingin seudulla vuosina 2016-2018 keskimäärin 1,7 %.

Helsingin seudun tuotannon kasvu vuoden takaiseen verrattuna jatkui vahvana viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tuotanto kasvoi loka-joulukuussa 4 %.

Jalostusaloista liikevaihto kasvoi vahvasti sekä teollisuudessa että rakentamisessa. Palvelualoista liikevaihto kasvoi selvästi liike-elämän palveluissa, informaatio- ja viestintäalalla, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, kaupassa ja logistiikassa. Ainoastaan kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten liikevaihto kääntyi lievään laskuun. 

Helsingin seutu on maan suurin ja kansainvälisin yrityskeskittymä. Seudulla tuotetaan 37 % Suomen bruttokansantuotteesta ja siellä sijaitsee 32 % maan työpaikoista, mikä on yli 800 000 työpaikkaa.

Lisää aiheesta:

Helsingin seudun kauppakamarin tiedote

Toimialakatsaus 1/2019

JAA