Suoraan sisältöön
Taulukko: Väestönmuutos alueittain Helsingin seudulla 1990–2018

Ennuste: Helsingin seudun väkiluku kasvaa

Helsingin seudun ennustetaan kasvavan edelleen lähes yhtä nopeasti kuin aikaisemmin. Tuoreen väestöennusteen mukaan  seudun väestö kasvaa 1 900 000 asukkaaseen vuonna 2050, joten väestön arvioidaan kasvavan 430 000 asukkaalla nykyisestä. Koko Helsingin seudulla (14 kuntaa) oli 1 491 845 asukasta vuoden 2019 alussa.

Uusi väestöennuste on tehty Helsinkiin ja Helsingin seudulle vuoteen 2050 ja Helsingin alueittainen väestöennuste vuoteen 2034, molemmat myös ruotsinkieliselle väestölle.

Nopeassa vaihtoehdossa seudun väestö kasvaa vuoteen 2050 mennessä lähes 2 000 000 asukkaaseen (muutos 475 000), ja hidastuvan kasvun vaihtoehto kasvattaisi väestöä 395 000 hengellä, jolloin asukasluku olisi 1 887 000 vuonna 2050.

Väestönkehityksen viimeaikaisia piirteitä

Koko Helsingin seudulla väestö kasvoi 16 750 eli 1,14 prosenttia vuonna 2018, mikä oli 1 700 vähemmän kuin vuonna 2017, jolloin muuttovoitto oli poikkeuksellisen suuri. Seudun muuttovoitto oli 12 600 henkeä viime vuonna, mikä on sama kuin viimeisten viiden vuoden keskiarvo.

Edellisten viiden vuoden aikana muuttovoiton keskiarvo oli 3 200 pienempi. Toisin kuin Helsingissä, koko Helsingin seudun tasolla luonnollinen väestönkasvu on laskenut jo vuodesta 2009, koska syntyneiden määrä vähenee nyt nopeasti, ja kuolleiden määrä kasvaa. Syntyneiden enemmyys kuolleisiin nähden oli 4 347 henkeä vuonna 2018, mikä on enää reilut puolet 10 vuoden takaisesta huippuvuodesta.

Seudun väestönkasvun suurten vaihteluiden tärkein lähde on Helsinki ja erityisesti sen voimakkaasti vaihteleva muuttoliike. Helsinkiin verrattuna Espoon, Vantaan ja kehyskuntien väestönmuutosten vaihtelut ovat olleet pienempiä, vaikka niidenkin vuosittainen nettomuutto vaihtelee tuntuvasti. Viimeisten kolmen vuoden aikana Espoon ja Vantaan väestönkasvu on ollut aikaisempaa nopeampaa.

Ulkomaalaisten nettomuutto väheni vuosina 2014–2015, mikä johtui ennen kaikkea Virosta saadun muuttovoiton kääntyminen lähes negatiiviseksi. Toisaalta vuosina 2016–2017 seudun saamasta muuttovoitosta osa selittyy sillä, että vuonna 2015 maahan tuli huomattavasti aikaisempaa enemmän turvapaikanhakijoita, jotka ovat oleskeluluvan saatuaan kirjautuneet seudun kuntiin asukkaiksi ja usein myös muuttaneet tänne muualta Suomesta. Helsingin seudun ja erityisesti Helsingin muuttovoittoon vaikuttivat alentavasti maasta aikaisemmin poismuuttaneiksi todettujen ulkomaan kansalaisten poistaminen väestötilastosta.

Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2019–2050. Ennuste alueittain 2019–2034. Helsingin kaupunginkanslian tilastoja 2019:14 (pdf)


JAA