Suoraan sisältöön
Vaalien äänestyspaikka Helsingissä. Kuva: Kimmo Brandt

Eduskuntavaalien äänestyspaikat pääkaupunkiseudulla

Eduskuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Vaaleilla eduskuntaan valitaan 200 kansanedustajaa päättämään yhteisistä asioista. Vaaleissa voivat äänestää kaikki Suomen kansalaiset, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä.

Ennakkoäänestys

Kotimaan ennakkoäänestys toimitetaan 3.-9.4.2019. Voit äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla. Ulkomailla järjestetään ennakkoäänestys 3.-6.4.2019. Katso palvelukartalta pääkaupunkiseudun ennakkoäänestyspaikat

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä voit äänestää vain omassa äänestyspaikassasi. Äänestyspaikkasi näet postitse saapuneesta ilmoituskortista. Vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019. Katso palvelukartalta pääkaupunkiseudun äänestyspaikat

Kotiäänestys

Saat äänestää omassa kodissasi, mikäli kykysi liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettet pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan. Ilmoita halustasi äänestää kotona kuntasi keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista.

Katso lisätietoja
Vaalit.fi (oikeusministeriö)
Selkokielinen esite eduskuntavaaleista (pdf)
Eduskuntavaalit viittomakielellä


JAA