Tietoa sivustosta

Helsinginseutu.fi on pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen seutuportaali. Helsinginseutu.fi-sivustoon on koottu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan yhteiset, kuntarajoista riippumattomat palvelut sekä pääkaupunkiseudun yhteisten päätöstentekoelinten päätökset. Sivusto julkaistiin vuonna 2007.

Sivustoa ylläpidetään ositteissa www.helsinginseutu.fi, www.helsingforsregionen.fi ja  www.helsinkiregion.fi.

Helsinginseutu.fi-kokonaisuuteen kuuluvat myös pääkaupunkiseudun kaupunkien palveluista kertovat selkokieliset ja viittomakieliset verkkosivustot.

Selkosivuston sisällöt tarjotaan selkosuomeksi ja selkoruotsiksi ositteissa www.helsinginseutu.fi/selkokieli ja www.helsingforsregionen/lattlast.

Viittomasivusto sisältää viittomakielisiä videoita suomenkielisellä ja suomenruotsalaisella viittomakielellä. Viittomasivut toimivat ositteissa www.helsinginseutu.fi/viittomakieli ja www.helsingforsregionen.fi/teckensprak.

Uutiset

Seutuportaalissa uutisoidaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteisistä asioista. Etusivun uutislista kokoaa uutisyötteitä pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastojen Helmet.fi-palvelusta sekä Helsingin seudun ympäristöpalveluiden ja Helsingin seudun liikenteen verkkosivuilta.

Seutuportaalin omien uutisten RSS-syötteet ovat tilattavissa osoitteesta: http://www.helsinginseutu.fi/HS_feeds_V2/HS_uutiset.xml

Sivuston rakenne ja suunnittelu

Seutuportaalin suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon saavutettavuuden vaatimukset. Sivusto mukautuu eri päälaitteille. Tekstin kokoa voidaan suurentaa ja tekstiä voidaan kuunnella sivun yläosan painikkeilla.

Selkosivustolla on oikeus käyttää Selkokeskuksen myöntämää selkotunnusta, joka takaa, että sivuston käyttöliittymä ja sisältö vastaavat selkokielen kriteereitä.

Turvallisuus ja yksityisyyden suoja

Lue lisää Helsinginseutu.fi-sivuston tietosuojasta

Palaute sivustosta

Sivustosta voi lähettää palautetta palautelomakkeella

Kehittäminen ja toimituksellinen vastuu

Seutuportaalin kehittämistä ohjaa toimitusneuvosto, jossa on edustus pääkaupunkiseudun kaupunkien viestintä- ja tietotekniikkayksiköistä. Sivuston ylläpito ja toimituksellinen vastuu on Helsingin kaupunginkansilian viestinnän verkkotoimituksella. Vastaava toimittaja on päätoimittaja Tuire Henriksson.

Sivuston tarjoamat tiedot pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tietojen oikeellisuutta, muuttumattomuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa voida taata. Pääkaupunkiseudun kaupungit eivät vastaa mistään Helsinginseutu.fi-sivuston käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta tai haitasta.

Helsinginseutu.fi-sivuilta on linkkejä myös pääkaupunkiseudun kaupunkien ulkopuolisten tahojen, kuten valtion ja yleishyödyllisten yhteisöjen verkkosivuille. Kaupungit eivät vastaa ulkopuolisten tahojen ylläpitämien sivujen sisällöstä.JAA:  21.10.2019 10:18