Terveyspalvelut

Hoitaja mittaa potilaan verenpainetta sairaalassa. Kuva: Kimmo Brandt

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten asukkaat voivat hakeutua arkisin klo 16.00 - 8.00 sekä viikonloppuisin ja pyhinä hoitoon myös naapurikaupungin terveyskeskuspäivystykseen. Ilta- ja viikonloppupäivystys on tarkoitettu potilaille, joiden sairauden tutkimus ja hoito ei voi kiireellisyytensä vuoksi odottaa seuraavaan arkipäivään. Yhteiskäytössä olevia päivystyspisteitä ovat Haartmanin, Jorvin, Malmin, Peijaksen sekä Lasten ja nuorten sairaalan päivystykset.

Suun terveydenhuollon yhteispäivystys sijaitsee Helsingissä Haartmanin sairaalassa. Iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä toimivassa hammashoidon päivystyksessä hoidetaan kiireelliset ja äkilliset särky- ja tapaturmatapaukset. Yhteispäivystystä voivat käyttää Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kirkkonummella asuvat. Arkisin päivällä tapahtuvasta päivystyksestä huolehtii jokainen kunta itse.
[Helsingin kaupungin terveyskeskus]

Pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikkö PKS-SEHYK vastaa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien ja Kirkkonummen kunnan erikoishammaslääkäripalvelujen tuottamisesta. Jäsenkuntien hammashoitoloilla on yhtenäiset kriteerit hoitoon ohjaukseen. Yksikkö toimii myös erikoistuvien hammaslääkäreiden koulutuspaikkana.

Terveysneuvontamateriaali on yhdenmukaistettu pääkaupunkiseudun kaupungissa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on kuntayhtymä, joka järjestää erikoissairaanhoitoa jäsenkuntiensa asukkaille ja vaativissa sairauksissa myös koko maan väestölle.
[HUS]

Terveyskylä.fi opastaa terveydenhuollosta kertoviin verkkopalveluihin. Terveyskylän opasteita seuraamalla löytyvät terveys- tai sairausteemaiset sivustot, jotka ovat asiantuntijoiden tuottamia palvelukokonaisuuksia. Sivustoille on koottu kuhunkin teemaan ja aiheeseen liittyviä tietopolkuja, apua oireiden arviontiin sekä oman terveyden vaalimiseen.
[HUS]

Mielenterveystalo on HUS:n tuottama verkkopalvelu, josta löytyy asiantuntijoiden tuottamaa tietoa tyypillisimmistä mielenterveyden ongelmista sekä niiden tunnistamisesta, hoidosta ja sopiviin palveluihin ohjautumisesta.
[HUS]

Pääkaupunkiseudun kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi. Siihen vastaavat peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Kouluterveyskysely on toteutettu Helsingissä vuodesta 1996 alkaen, Espoossa ja Vantaalla vuodesta 1999 ja Kauniaisissa vuodesta 2002 alkaen.

Vantaan Työterveys -liikelaitos on kunnallinen liikelaitos, joka tuottaa Vantaan, Espoon, Helsingin ja Kauniaisten kaupunkien yritystyöterveyshuollon palvelut sekä lakisääteiset merimiesterveydenhuoltopalvelut Helsingissä.
[Vantaan kaupunki]

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on suojata Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen asukkaita elinympäristöstä aiheutuvilta terveysriskeiltä. Yksikkö valvoo mm. elintarvikkeita ja elintarvikehuoneistoja, kemikaaleja, talous- ja uimaveden laatua sekä asuntojen, koulujen ja päiväkotien terveellisyyttä. Toimintaan kuuluvat myös eläinlääkintähuolto ja eläinsuojelu.
[Espoon kaupunki]JAA:  29.05.2017 15:37