Sosiaalipalvelut

Nainen istuu kahden lapsen kanssa sohvalla.Kuva: Maarit Miettinen

Socca – Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus on verkosto-organisaatio, joka tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja oppilaitosten kanssa. Socca kehittää uusia työmenetelmiä, tuottaa sosiaalialaa koskevaa tietoa ja tekee käytäntöä hyödyttävää tutkimusta. Osana Soccaa toimivat Heikki Waris -instituutti ja Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö VKK-Metro.
[Socca]

Helsingin Diakonissalaitos tuottaa HIV-positiivisten huumeiden käyttäjien tuettuja asumispalveluja ja palvelukeskustoimintaa pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisen ostopalvelusopimuksen perusteella.
[Helsingin Diakonissalaitos]

Kauniaisten sosiaali- ja kriisipalvelupäivystys toimii Jorvin sairaalassa Espoossa viikonloppuisin ja arkisin klo 15.00 – 8.00 välisenä aikana.
[Kauniaisten kaupunki]

Hankkeita

Peliklinikka on pääkaupunkiseudun kaupunkien, järjestöjen ja valtion yhteishanke, joka pyrkii ehkäisemään ja vähentämään pelihaittoja. Tavoitteena on tehdä peliongelmasta näkyvämpi ja samalla madaltaa hoitoon hakeutumisen kynnystä. Hankkeessa kehitetään etenkin rahapeliongelmien avohoitoa. Peliklinikalle ei tarvita lähetettä ja sen palvelut ovat maksuttomia.
[Socca]

GeroMetro - vanhustyön kehittämisverkosto on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yhteinen vanhustyön kehittämisverkosto. Tavoitteena on yhdistää vanhustyöhön sosiaali- ja terveydenhuollon alalla olevaa osaamista, kehittämistä ja tutkimusta. GeroMetron ensimmäinen yhteinen teema on ikäihmisten kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen.
[Socca]

VKK-Metro on varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö, jonka avulla pyritään luomaan pääkaupunkiseudun päivähoitoyksiköihin jatkuvan kehittämistoiminnan rakenne. Verkoston teemat lähtevät arjen perustyössä kohdatuista ajankohtaisista haasteista. Yhteistyössä ovat mukana Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa ja Helsingin yliopisto.
[Socca]

Heikki Waris -instituutti on pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Helsingin yliopiston sosiaalityön tutkimuksen ja käytäntöjen kohtaamispaikka. Instituutissa toimivan Praksis–verkoston teema vuosina 2016–2018 on monialainen sosiaalityö.
[Helsingin yliopisto]

Turvakodit

Ensi- ja turvakotiliiton jäsenyhdistysten ylläpitämiä turvakoteja on Helsingissä ja Vantaalla. 
[Ensi- ja turvakotien liitto]

Suomen punaisen ristin Nuorten turvatalot on tarkoitettu 12 - 19-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen. Turvataloon voi hakeutua ilman lähetettä ja ajanvarausta talojen aukioloaikoina. Kaikki Nuorten turvatalojen palvelut ovat maksuttomia. Pääkaupunkiseudun toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.
[Punainen Risti]JAA:  08.03.2018 13:36