Sosiaali- ja terveyspalvelut

Hoitaja ja asukas keskustelevat vanhusten hoitokodissa. Kuva: Maarit Miettinen

Apotissa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollolle yhtenäisiä toimintatapoja. Hankkeen yhtenä osana on asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Yhteinen järjestelmä mahdollistaa nykyistä paremman sähköisen asioinnin palvelut ja takaa tietojen reaaliaikaisen saatavuuden toimipaikasta riippumatta. Apotti on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kauniainen ja Kirkkonummi sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS. Muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta.

Kuusikko-työryhmä tuottaa Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnoista vertailuja, joissa tarkastellaan kuntalaisille tuotettuja palveluja ja niiden kustannuksia.JAA:  14.02.2017 14:42