Sosiaali- ja terveyspalvelut

Hoitaja ja asukas keskustelevat vanhusten hoitokodissa.

Apotissa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollolle yhtenäisiä toimintatapoja. Osana hanketta on asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Yhteinen järjestelmä mahdollistaa nykyistä paremman sähköisen asioinnin palvelut ja takaa tietojen reaaliaikaisen saatavuuden toimipaikasta riippumatta. Apotissa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS. Muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta.

Kuusikko-työryhmä tuottaa Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnoista vertailuja, joissa tarkastellaan kuntalaisille tuotettuja palveluja ja niiden kustannuksia.

Sosiaalipalvelut

Socca – Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus on verkosto-organisaatio, joka tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja oppilaitosten kanssa. Socca kehittää uusia työmenetelmiä, tuottaa sosiaalialaa koskevaa tietoa ja tekee käytäntöä hyödyttävää tutkimusta.
[Socca]

Terveyspalvelut

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten asukkaat voivat hakeutua arkisin klo 16.00 - 8.00 sekä viikonloppuisin ja pyhinä hoitoon pääkaupunkiseudun yhteispäivystyksiin. Ilta- ja viikonloppupäivystys on tarkoitettu potilaille, joiden sairauden hoito ei voi kiireellisyytensä vuoksi odottaa seuraavaan arkipäivään. Yhteiskäytössä olevia päivystyspisteitä ovat Haartmanin, Jorvin, Malmin, Peijaksen sekä Uuden lastensairaalan päivystykset.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on kuntayhtymä, joka järjestää erikoissairaanhoitoa jäsenkuntiensa asukkaille ja vaativissa sairauksissa myös koko maan väestölle.
[HUS]

Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys palvelee pääkaupunkiseudun, Kirkkonummen ja Sipoon asukkaita arki-iltaisin sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä. Päivystys sijaitsee Haartmanin sairaalassa (Haartmaninkatu 4, rakennus 12). Suusairauksien yöpäivystys toimii klo 21.00 - 7.00 Töölön sairaalan tapaturma-asemalla, suu- ja leukakirurgian päivystyksen yhteydessä.
[HUS]

Terveysneuvontamateriaali on yhdenmukaistettu pääkaupunkiseudun kaupungissa.

Terveyskylä.fi opastaa terveydenhuollosta kertoviin verkkopalveluihin. Asiantuntijoiden tuottamat palvelukokonaisuudet löytyvät Terveyskylän opasteita seuraamalla. Sivustoille on koottu kuhunkin teemaan ja aiheeseen liittyviä tietopolkuja, apua oireiden arviontiin sekä oman terveyden vaalimiseen.
[HUS]

Pääkaupunkiseudun kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi. Siihen vastaavat peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Kouluterveyskysely on toteutettu Helsingissä vuodesta 1996 alkaen, Espoossa ja Vantaalla vuodesta 1999 ja Kauniaisissa vuodesta 2002 alkaen.

Espoon seudun ympäristöterveydenhuolto toimii Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella. Yksikkö valvoo mm. elintarvikkeita, kemikaaleja, talous- ja uimaveden laatua sekä asuntojen, koulujen ja päiväkotien terveellisyyttä. Toimintaan kuuluvat myös eläinlääkintähuolto ja eläinsuojelu.
[Espoon kaupunki]
JAA:  26.08.2019 11:45