Päivähoito ja esiopetus

Iloinen tyttö hymyilee päiväkodissa. Kuva: Maarit Miettinen

Päivähoito

Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa asuvilla perheillä on mahdollisuus hakea lapselleen päivähoitopaikkaa myös muista pääkaupunkiseudun kaupungeista kuin omasta asuinkaupungistaan. Oikeus kuntarajoista riippumattomaan päivähoitoon ei koske yksityistä päivähoitoa eikä kaupungin järjestämää vuorohoitoa.

Hoitopaikkoja myöntäessään kukin kaupunki asettaa omalla alueellaan asuvat lapset etusijalle, joten perheitä ohjataan hakemaan hoitopaikkaa myös asuinkunnasta.

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat sopineet, että perheen muuttaessa toiseen kuntaan lapsen päivähoitopaikka säilyy entisessä asuinkunnassa koulunkäynnin aloittamiseen saakka.

Perheet maksavat päivähoidosta hoidon järjestävän kaupungin määrittämät asiakasmaksut.

Hakeminen päivähoitoon

Helsinki
Espoo
Vantaa 
Kauniainen

Esiopetus

Esiopetus alkaa noin vuotta ennen peruskoulutuksen alkua. Pääkaupunkiseudun kaupungit ottavat esiopetukseen muissa kunnissa asuvia lapsia, jos esiopetuksen järjestämispaikassa on tilaa omassa kunnassa asuvien lasten jälkeen. Oppilaaksi ottamisen edellytyksenä on, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.

 JAA:  05.06.2017 09:28