Päivähoito ja esiopetus

Iloinen tyttö hymyilee päiväkodissa. Kuva: Maarit Miettinen

Kun perhe muuttaa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella kaupungista toiseen, voidaan lapsen varhaiskasvatus järjestää entisessä asuinkaupungissa muuttamista seuraavan kevät- tai syyskauden loppuun saakka. Kevätkausi kestää heinäkuun loppuun ja syyskausi vuoden loppuun saakka.

Ilta- ja ympärivuorokautista varhaiskasvatusta ja hoitoa kutsutaan vuorohoidoksi. Vuorohoito ja kerhotoiminta päättyvät perheen muuttaessa toiseen kaupunkiin. Hakemus uuteen kotikaupunkiin tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee vuorohoito- tai kerhopaikan.

Hakeminen päivähoitoon

Helsinki
Espoo
Vantaa 
Kauniainen

Esiopetus

Esiopetus alkaa noin vuotta ennen peruskoulun alkua. Perheen muuttaessa pääkaupunkiseudun kaupungista toiseen, lapsi voi jatkaa entisessä esiopetuspaikassa esiopetuksen loppuun saakka tai esiopetuspaikkaa voidaan hakea uudesta kotikaupungista.

 JAA:  15.11.2018 14:39