Päivähoito ja esiopetus

Iloinen tyttö hymyilee päiväkodissa. Kuva: Maarit Miettinen

Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa asuvilla perheillä on mahdollisuus hakea lapselleen päivähoitopaikkaa kotikaupunkinsa lisäksi myös muista pääkaupunkiseudun kaupungeista. Hoitopaikkoja myöntäessään kaupungit kuitenkin asettavat omalla alueellaan asuvat lapset etusijalle. Oikeus kuntarajoista riippumattomaan päivähoitoon ei koske yksityistä päivähoitoa eikä kaupungin järjestämää vuorohoitoa.

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat sopineet, että perheen muuttaessa toiseen kuntaan lapsen päivähoitopaikka säilyy entisessä asuinkunnassa koulunkäynnin aloittamiseen saakka.

Perheet maksavat päivähoidosta hoidon järjestävän kaupungin määrittämät asiakasmaksut.

Hakeminen päivähoitoon

Helsinki
Espoo
Vantaa 
Kauniainen

Esiopetus

Esiopetus alkaa noin vuotta ennen peruskoulutuksen alkua. Pääkaupunkiseudun kaupungit ottavat esiopetukseen muissa kunnissa asuvia lapsia, jos esiopetuksen järjestämispaikassa on tilaa omassa kunnassa asuvien lasten jälkeen. Oppilaaksi ottamisen edellytyksenä on, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.

 JAA:  31.05.2018 14:47