Päätöksenteko

Nainen leimaa asiakirjaa. Kuva: Seppo Laakso

Kuntien ylin päätöksentekovalta kuuluu valtuustoille, joiden jäsenet valitaan joka neljäs vuosi järjestettävillä vaaleilla. Valtuustot päättävät kaupunkien tärkeimmistä taloudellisista asioista ja kaupunkien hallinnon järjestämisestä.

Kaupunginhallitukset huolehtivat kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä valtuustojen asettamien tavoitteiden ja päätösten mukaisesti. Kaupungin luottamustoiminta hoidetaan valtuuston nimeämissä lautakunnissa.

Alueen kunnat tekevät yhteistyötä pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan ja koordinaatioryhmän sekä Helsingin seudun yhteistyökokouksen puitteissa. Seudullisten yhteistyöelinten jäseninä ovat kuntien johtavat luottamushenkilöt.JAA:  18.05.2017 09:22