Kuntien keskinäiset sopimukset perusopetuksen järjestämisessä

Suomen kansallisoopperan balettikoulun ja Cantores Minores -kuoron ulkokuntalaisia oppilaita otetaan Helsingin kaupungin Kaisaniemen ala-asteen ja Kruunuhaan yläasteen kouluihin sopimuksen perusteella.

Albertin kouluun (Pitäjänmäen peruskoulu) otetaan sopimuksen perusteella ulkokuntalaisia oppilaita, joille kuulovammaisten opetusta ei ole asuinkunnassa järjestettävissä.

Espoo ja Kauniainen ovat sopineet kolmen viimeisen luokan perusopetuksen järjestämisestä espoolaisille oppilaille Kauniaisten perusopetusta antavissa kouluissa ja peruskoulun lisäopetuksen järjestämistä sekä luokkamuotoisen erityisopetuksen ja englanninkielisen opetuksen järjestämisestä kauniaislaisille oppilaille Espoon kouluissa.

Helsingin kaupunki järjestää sopimuksen perusteella opetusta Minervaskolanissa, Zachariasskolanissa ja Ulfåsaskolanissa Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungissa asuvalle oppilaalle, jolle vastaavaa opetusta ei ole asuinkunnassa järjestettävissä.

Helsingin ja Espoon kaupungit ovat sopineet, että Helsingin kaupunki järjestää perusopetuslaissa tarkoitetun ns. ensisijaisen koulutuspaikan kymmenelle Espoon kaupungissa asuvalle ruotsinkieliselle oppilaalle ja että Helsingin kaupungin opetustoimi on oikeutettu sopimaan suomenkielisten kuntien kanssa perusopetuslaissa tarkoitetun ensisijaisen koulupaikan järjestämisestä niille ruotsinkielisille oppilaille, joiden asuinkunnassa ei ole mahdollista saada opetusta ruotsin kielellä.JAA:  23.10.2017 12:59