Kouluterveyskysely pääkaupunkiseudulla

Kuva: Kimmo Brandt

Kouluterveyskyselyllä tuetaan nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä. Kysely tuottaa tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, koetusta terveydestä ja terveystottumuksista sekä heidän kokemuksistaan oppilas- ja opiskelijahuollosta.

Joka toinen vuosi tehtävä Kouluterveyskysely on toteutettu Helsingissä vuodesta 1996 alkaen, Espoossa ja Vantaalla vuodesta 1999 ja Kauniaisissa vuodesta 2002 alkaen.

Opettajan ohjaamaan luokkakyselyyn vastaavat peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoille kysely on tehty vuosina 2008 ja 2010. Ammatillisissa oppilaitoksissa kyselyyn osallistuvat nuorten opetussuunnitelmaperusteiseen ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat.

Pääkaupunkiseudun nuorilla menee aiempaa paremmin

Monet pääkaupunkiseudun nuorten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan vuosina 2010–2013. Tupakoivia ja alkoholia humalahakuisesti juovia nuoria on entistä vähemmän. Aamupalan syöminen ja liikunnan harrastaminen ovat yleistyneet ja hampaiden harjaamistottumukset parantuneet. Nuoret kokevat yhä useammin tulevansa kuulluiksi koulussa ja voivansa vaikuttaa koulun asioihin. Pääkaupunkiseudun peruskouluissa nuoria kuullaan paremmin kuin muualla maassa.

Nuorilla on yhä useammin hyvä keskusteluyhteys vanhempiinsa ja vanhemmat tietävätkin aikaisempaa yleisemmin lapsensa viikonloppuiltojen viettopaikan. Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen koetaan olevan paremmin saatavilla. Nuoret kokevat sekä koululääkärin että koulukuraattorin ja psykologin vastaanotolle pääsyn helpommaksi. Koulupsykologipalvelujen osalta tilanne on pääkaupunkiseudulla muuta maata parempi.

Pääkaupunkiseudun kouluterveyskyselytyöryhmä

Kouluterveyskyselyn tulosten välittämistä, niistä tiedottamista sekä tulosten hyödyntämistä koordinoi Pääkaupunkiseudun kouluterveyskyselytyöryhmä. Työryhmä järjestää kyselyvuosina seminaarin, jossa esitellään koko pääkaupunkiseutua koskevia tuloksia. Seuraava seminaari järjestetään syksyllä 2015. Työryhmän puheenjohtajana toimii tällä kaudella terveydenhoidon asiantuntija Riikka Puusniekka Espoosta.

 JAA:  15.05.2018 08:56