Opetus ja koulutus

Kaksi poikaa tekee koulutehtäviä luokassa. Kuva: Kimmo Brandt

Perusopetuksen järjestämisessä pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyö perustuu kuntien keskinäisiin sopimuksiin. Sopimuksiin perustuvista koulutuspaikoista aiheutuneet kustannukset maksaa oppilaan kotikunta. Ulkokuntalaisia lapsia voidaan ottaa perusopetuksen vapaille oppilaspaikoille, jolloin noudatetaan toissijaisen oppilaaksioton periaatteita.

Toiseen kuntaan muuttanut oppilas voi hakea jatkomahdollisuutta entisessä koulussaan toissijaisena hakijana. Asuinkuntaa vaihtavalla oppilaalla on oikeus käydä kuluva lukuvuosi loppuun Helsingin ja Vantaan kaupungin kouluissa, Kauniaisissa koulunkäyntioikeus säilyy oppilaan käymän luokka-asteen viimeiseen luokkaan saakka.

Peruskoulutuksen jälkeiseen opetukseen pääkaupunkiseudulla asuvat nuoret voivat hakeutua yli kuntarajojen.

Pääkaupunkiseudun TET-tori on työelämään tutustumisen kohtauspaikka. Verkkopalvelun kautta oppilaat pääsevät tutkimaan kiinnostavia TET-paikkoja.
[Peda.net]

Ammatillinen koulutus

Opintopolku.fi-palveluun on koottu tiedot perus- ja lukiokoulutuksen jälkeisistä koulutusvaihtoehdoista. Palvelu sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista ja opiskelusta ja sen kautta voi hakea oppilaitoksiin.
[Opetushallitus]

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva monialainen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita. Metropolian omistavat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen kunta.
[Metropolia]

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia järjestää ammatillista koulutusta Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ja Kirkkonummen kunnan puolesta. Omnian ammattiopisto kouluttaa liiketalouden ja kaupan alalla, matkailu-, ravitsemus- ja talousalalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikan ja kulttuurin alalla.
[Omnia]

Vantaan ammattiopisto Varia tarjoaa monimuotoista toisen asteen koulutusta nuorille ja aikuisille. Perustutkinnon jälkeen voi suorittaa myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.
[Varia]

Laurea on Uudellamaalla toimiva ammattikorkeakoulu, joka omistajiin kuuluvat Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit.
[Laurea]

Yrkesinstitutet Prakticum on pääkaupunkiseudun monialainen ruotsinkielinen ammattioppilaitos joka järjestää ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Pääkaupunkiseudun kaupungit kuuluvat Prakticumin omistajiin.
[Prakticum]

Kansalais- ja työväenopistot

Pääkaupunkiseudun asukkaat voivat käyttää myös muiden seudun kuntien kuin oman asuinkuntansa kansalais- ja työväenopistojen palveluja.

Ilmonet-palvelun kautta voi hakea tietoja Helsingin, Espoon ja Vantaan kansalais- ja työväenopistojen tarjonnasta ja ilmoittautua opistojen kursseille. Ilmoittautumiseen riittää henkilötunnus. Pankkitunnuksia käyttämällä pääsee tarkastelemaan ja muuttamaan omia tietojaan ja kurssivarauksiaan sekä antamaan kurssikohtaista palautetta.
[Helsingin ja Espoon työväenopistot, Vantaan aikuisopisto]

Kesäyliopisto

Helsingin seudun kesäyliopiston opetus on avointa kaikille kiinnostuneille iästä, koulutuksesta tai muista opinto-oikeuksista riippumatta. Opetusohjelma sisältää avoimen yliopistollisen ja avoimen ammattikorkeakouluopetuksen lisäksi kieltenopetusta, tietotekniikkaa, taidekursseja, abikursseja, ammatillista täydennyskoulutusta sekä avoimia yleisötilaisuuksia. Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat jäseniä säätiössä, joka ylläpitää kesäyliopistoa.
[Helsingin seudun kesäyliopisto]JAA:  06.02.2018 11:10