Liikenne ja kartat

Matkustajat poistuvat paikallisjunasta. Kuva: Marja Valjus

Joukkoliikenne

Pääkaupunkiseudulla on käytössä yhteinen matkakorttijärjestelmä. Matkakortti kelpaa maksuvälineenä alueen busseissa, lähiliikenteen junissa sekä metrossa ja Helsingin raitiovaunuissa.
[HSL]

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa jäsenkuntiensa joukkoliikenteen suunnittelusta, järjestämisestä ja matkustajainformaatiosta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. HSL:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Tuusula ja Siuntio.
[HSL]

Reittiopas neuvoo parhaat joukkoliikenneyhteydet pääkaupunkiseudulla sijaitsevien paikkojen välillä tiettynä ajankohtana. Palvelu tuntee seudun katuosoitteet ja runsaasti muita kohteita.
[HSL]

Pyöräily

Pääkaupunkiseudulla on noin 3 000 kilometriä pyöräteitä ja koko Helsingin seudulla noin 12 000 pyörien liityntäpysäköintipaikkaa.

Pääkaupunkiseudun kaupungit pyrkivät lisäämään pyöräilyn osuutta kaupunkiliikenteessä pyöräteiden verkostoa, pyöräpysäköintiä ja ylläpitoa parantamalla. Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat sitoutuneet lisäämään pyöräilyn kulkutapaosuuden 15 prosenttiin - Helsinki ja Vantaa vuoteen 2020 ja Espoo vuoteen 2024 mennessä.

HSL on koonnut pyöräilysivustolleen ohjeita ja tietoa pääkaupunkiseudun pyöräilystä.
[HSL]

Liikennesuunnittelu Helsingin seudulla

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ) on strateginen, pitkän tähtäimen suunnitelma, jossa määritellään seudun yhteiset liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteet ja suunnataan seudullista liikennepolitiikkaa. HLJ:ssä ovat mukana kaikki seudun 14 kuntaa.
[HSL]

Pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskus toimii Liikennevirastossa. Keskus hoitaa keskitetysti Helsingin, Espoon ja Vantaan liikennevalojen ohjauksen. Kaupunkien liikennevalojen vioista voi ilmoittaa yhteiseen vikailmoitusnumeroon (09) 310 37555 ympäri vuorokauden.

Liikenteen hankkeet

Länsimetroa rakennetaan Espoon Matinkylästä länteen. Toisessa vaiheessa valmistuu seitsemän kilometriä ratalinjaa ja viisi uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Metro Matinkylästä Kivenlahteen valmistuu aikaisintaan vuonna 2020.
[Länsimetro Oy]

Raide-Jokeri on seudullinen poikittainen pikaraitiotielinja, joka kulkee Itäkeskuksesta Viikin, Oulunkylän ja Leppävaaran kautta Tapiolaan. Tällä hetkellä tätä yhteyttä liikennöi runkobussilinja 550 (Bussi-Jokeri). Espoo ja Helsinki suunnittelevat hanketta yhdessä. Rakentaminen on ajoitettu seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa alkavaksi ennen vuotta 2020. 

[Helsingin kaupunki]

Pisararata on Helsingin keskustan alle suunniteltu lähijunien kaupunkiratalenkki. Rata alkaa Pasilasta ja kiertää tunnelissa Töölön, Helsingin keskustan ja Hakaniemen kautta takaisin Pasilaan. Toteutuessaan Pisararata tarkoittaa sitä, että osa Helsingin seudun lähijunista siirtyy omalle raideosuudelle Pasilan eteläpuolella.
[Liikennevirasto]

Kartat

Pääkaupunkiseudun palvelukartalta voi hakea tietoa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien toimipisteistä. Palvelukartalta voi hakea palveluja vapaalla sanahaulla, palveluluokkien avulla tai osoitehaulla. Kartalta selviävät toimipisteiden yhteystiedot, niiden tarjoamat palvelut, esteettömyystiedot, sijainti ja liikenneyhteydet.
[Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit]

Karttoja eri aiheista

Pääkaupunkiseudun ulkoliikuntakartta tarjoaa reaaliaikaista tietoa pääkaupunkiseudun latujen ja luistelukenttien kunnosta.
[Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit]

Joukkoliikenteen reittikartoista selviävät joukkoliikennelinjojen reitit ja pysäkit. Tulostettavat kartat sisältävät pääkaupunkiseudun bussien, metron, raitiovaunujen, lähijunien ja Suomenlinnan lautan reitit.
[HSL]

Uudenmaan liiton karttapalvelu sisältää Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmän, kehittämissuositukset, merkinnät ja määräykset.
[Uudenmaan liitto]

 JAA:  26.04.2020 14:53