Työ ja yrittäminen

Työntekijöitä palaverissa.

Elinvoimainen metropoli - tulevaisuuden tekijät 2025 on Helsingin seudun 14 kunnan yhteinen kilpailukykystrategia. Strategiassa määritellyn vision mukaan Helsingin metropolialue on ketterä ja osaava, älykkäisiin ratkaisuihin perustuva ja kestävää kehitystä tavoitteleva alue, jolla on rohkeutta uudistua.

Metropolialueen menestyksen kolme painopistealuetta ovat saavutettavuus ja sujuvuus, kokeilevuus ja sallivuus sekä hyvinvointi ja kestävyys.

Korko - korkeaa osaamista yrityksiin -hanke etsii ratkaisuja korkeasti koulutettujen pitkittyneeseen työttömyyteen sekä yritysten kehittämis- ja rekrytointitarpeisiin. Hanke toteutetaan Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteistyönä ja sitä hallinnoi Espoon kaupunki. Kaksivuotinen hanke käynnistyi tammikuussa 2017.
[Espoon kaupunki]

Smart & Clean -säätiö pyrkii luomaan pääkaupunkiseudusta maailmanluokan referenssialueen ja näyteikkunan vauhdittamaan älyratkaisujen ja puhtaan teknologian liiketoimintaa.  Säätiön tehtävänä on tukea ratkaisuja tarjoavien yritysten tuotekehitystä, innovaatioiden kaupallistamista ja vientiä. Lisäksi se kehittää kaupunkien osaamista esimerkiksi innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa. Smart & Clean -projekti on määräaikainen, ja se toimii vuosina 2016–2021.
[Smart & Clean –säätiö]

DataBusiness.fi kerää listaa suomalaisista yrityksistä, joiden liiketoiminnassa hyödynnetään avointa dataa. Databusiness.fi on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin 6Aika-starategian Avoin data -kärkihanketta.
[Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen Turun ja Oulun kaupungit]

Työmarkkinat

Seure Henkilöstöpalvelut Oy on pääkaupunkiseudun kaupunkien, HUS:n, Omnian, Vantin sekä Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n yhteinen henkilöstöpalveluyhtiö. Seure välittää työntekijöitä pääkaupunkiseudulla yli 3000 työkohteeseen, kuten sairaaloihin, päiväkoteihin ja kouluihin.
[Seure]

International House Helsinki (IHH) tarjoaa maahanmuuttajien tarvitsemia alkuvaiheen palveluita. Palvelu on suunnattu pääkaupunkiseudulle tulleille maahanmuuttajille. IHH palvelee myös yrityksiä ja työnantajia ulkomaiseen työvoimaan ja sen rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä. Palvelupiste sijaitsee Uudenmaan maistraatin tiloissa Helsingin Albertinkadulla.

[Helsingin kaupunki]

Työllisyyspalvelut nuorille

Ohjaamo on alle 30-vuotiaille nuorille suunnattu matalan kynnyksen palvelupiste. Ohjaamosta nuori saa henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta sekä omaan tilanteeseensa sopivaa tukea. Ohjaamon perusajatuksena on tarjota ilman työ- ja opiskelupaikkaa olevalle nuorelle yksilöllistä tukea sekä koulutuksen, työllistymisen ja kuntoutuksen palvelut yhden toimipisteen kautta. Helsingillä, Espoolla ja Vantaalla on kullakin omat Ohjaamo-hankkeensa, mutta kaupungit suunnittelevat Ohjaamoitaan tiiviissä yhteistyössä.

Työvoiman palvelukeskukset

Työhallinnon, Kelan ja kuntien yhteiset palvelukeskukset tarjoavat palvelukokonaisuuksia asiakkaille, joiden työttömyys on pitkittynyt tai jotka ovat syrjäytyneet työelämästä.

Helsinki
Espoo ja Kauniainen
VantaaJAA:  12.05.2020 10:27