Ympäristö ja jätehuolto

Jätteiden kierrätyspiste Helsingissä.

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n mukaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit ovat sitoutuneet vähentämään pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöjä asukasta kohden kolmanneksella nykyisestä vuoteen 2030 mennessä. Ilmastostrategia on laadittu YTV:n (nyk. HSY) ja pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyönä.
[HSY]

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY järjestää pääkaupunkiseudun asuinkiinteistöjen ja julkishallinnon jätehuollon, hoitaa hyöty- ja ongelmajätteiden keräyksen sekä antaa jätehuoltomääräykset. HSY huolehtii myös pääkaupunkiseudun vesihuollosta. Se toimittaa juomavettä yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle, puhdistaa kaupunkilaisten ja teollisuuden jätevedet sekä rakentaa ja kunnostaa vesijohto- ja viemäriverkostoa.
[HSY]

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy on yleishyödyllinen yhteisö, jonka osakkaina ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. Toiminnan tavoitteena on elinympäristön parantaminen jätteen määrää vähentämällä ja ympäristötietoisuutta lisäämällä.
[Kierrätyskeskus]

Ympäristöseuranta ja koulutus

HSY-kuntayhtymä seuraa ilmanlaatua 11 mittausasemalla eri puolilla pääkaupunkiseutua. Tulokset päivittyvät tunneittain HSY:n verkkosivuille.
[HSY]

Ilmanlaatukartta kertoo pääkaupunkiseudun reaaliaikaisen ilmanlaatutilanteen ja ennustaa, miten ilmanlaatu muuttuu lähituntien aikana.
[HSY]

HSY:n verkkosivuilta löytyy maksutonta koulutusmateriaalia jätteen vähentämiseksi. Materiaali sopii opetukseen varhaiskasvatuksesta aina ammatillisiin oppilaitoksiin ja yrityksiin.
[HSY]

HSY:n Petra-jätevertailu vertaa yksittäisen yrityksen jätemääriä muihin saman toimialan yrityksiin ja auttaa yritystä vähentämään jätteen määrää. Valmiiden mittareiden avulla voi seurata jätteiden hyötykäyttöastetta ja jätteiden kokonaismäärää suhteessa henkilöstömäärään, liikevaihtoon tai tuotannon määrään. Palvelu on maksuton.
[HSY]

Kierrätyskeskuksen ympäristökoulu Polku tarjoaa kestävään elämäntapaan ja kulutukseen liittyvää ympäristöneuvontaa. Se tukee päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ympäristökasvatustyötä ja kehittää menetelmiä ja materiaaleja ympäristökasvatukseen.
[Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus]

Ilmastoinfo auttaa pääkaupunkiseudun asukkaita ja pk-yrityksiä tekemään ilmastoystävällisempiä valintoja. Se kerää tietoa, neuvoo ja kouluttaa sekä järjestää tapahtumia.
[HSY - Ilmastoinfo]

Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta tarjoaa energianeuvontaa Helsingin, Espoon ja Vantaan asukkaille. Neuvontapalveluita voivat tilata esimerkiksi asukasyhdistykset, järjestöt tai taloyhtiöt erilaisin tilaisuuksiin ja asukastiloihin.
[Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, HSY, Motiva]

Ekokompassi on pk-yrityksille suunnattu kevennetty ympäristöasioiden hallinnan työkalu, joka tarjoaa järjestelmällisen tavan ympäristöjohtamiseen. Ekokompassi on tällä hetkellä saatavilla Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Hyvinkään alueen pk-yrityksille.
[Ilmastoinfo]

Ympäristöluvat

Ympäristöluvat käsitellään pääkaupunkiseudun kunnissa yhdenmukaisesti.
Helsinki
Espoo
Vantaa
Kaunianen

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio

MetropoliLab on Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten yhteinen elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuksiin erikoistunut laboratorio.
[MetropoliLab]JAA:  28.08.2019 14:16