Kaupunkirakenne ja suunnittelu

Talojen pienoismalleja Info- ja näyttelytila Laiturilla. Kuva: Simo Karisalo

Helsingin seudun yhteisessä maankäyttösuunnitelmassa sovitetaan yhteen alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteet ja ratkaisut aikajänteellä 2025, 2040 ja 2050+.

Suunnitelma on yleiskaavan ja maakuntakaavan välimastoon sijoittuva yleispiirteinen kuvaus Helsingin seudun eli metropolialueen tulevasta rakenteesta: tärkeistä solmukohdista, asumisen ja työpaikkarakentamisen sijoittumisesta ja kaiken yhteen liittävästä liikenneverkosta.

MAL-aiesopimus (pdf) kuvaa valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan yhteistä tahtotilaa seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamiseksi.

Uudenmaan liitto laatii Uudenmaan maakuntakaavan. Maakuntakaava on kartalla esitetty pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueidenkäytöstä. Siinä sovitetaan yhteen valtakunnalliset ja maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.
[Uudenmaan liitto]

Uudenmaan maakuntakaava kartalla. Palvelussa voi tutkia maakuntakaavojen karttoja, niiden liitekarttoja ja kaavamerkintöjä eri mittakaavoissa.
[Uudenmaan liitto]

Yhteinen Östersundom -sivusto kertoo Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteisen yleiskaavan laatimisesta Östersundomin alueelle.
[Helsingin kaupunki]JAA:  05.06.2018 13:43