Asuminen

Poika leikkii pallolla kerrostalon pihamaalla. Kuva: Saara Vuorjoki

Kaikista Suomen asunnoista noin neljännes sijaitsee Helsingin seudulla. Näistä noin 700 000 asunnosta kolmasosa on pientaloissa ja kaksi kolmasosaa kerrostaloissa.

Helsingin seudun tavoitteena on rakentaa noin 12 500 asuntoa vuosittain. Uudistuotannon lisäksi huomiota kiinnitetään erityisesti olemassa olevan asuntokannan ja asuinalueiden kuntoon. Erityistä huomiota asumisensa järjestämiseen tarvitsevat asuntomarkkinoille tuleva nuoret, opiskelijat, ikääntyneet sekä eri tavoin vammaiset henkilöt. Lue lisää Helsingin seudun asuntostrategiasta (pdf)

Asumisoikeus

Helsingin seudulla on yhteinen asumisoikeuden markkina-alue. Helsingin seudun kunnilla on myös yhteinen asumisoikeuden järjestysnumerojärjestelmä. Numeroilla voi hakea asumisoikeutta mistä tahansa markkina-alueeseen kuuluvasta kunnasta.

Asumisoikeusasuntoihin hakemisessa noudatetaan yhteisiä asukasvalintaperusteita. Asumisoikeuden viranomaistehtävät on keskitetty Helsinkiin. Espoo hoitaa asumisoikeuden viranomaistehtävät omana työnään vaikka kuuluu yhteiseen markkina-alueeseen.

Asumisoikeusasunnot kartalla -palvelusta voi tarkistaa Helsingin, Espoon ja Vantaan asumisoikeuskohteet kaupunginosan, postinumeron, osoitteen tai omistajan perusteella. Katso myös asumisoikeusasuntojen kohdeluettelot alueittain.
[Helsingin kaupunki]

Rakentaminen

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten rakennusvalvonnat ovat sopineet yhteisistä käytännöistä rakentamiseen liittyvien määräysten soveltamisessa.

Yhtenäiset käytännöt -kortisto on viranomaiskäyttöön tarkoitettu verkkopalvelu, josta löytyvät rakentamisen määräysten yhteiset tulkinnat ja toimintatavat.
[Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit]

Vesihuolto

Vesihuollon seutuyhteistyötä tehdään raakaveden hankinnassa, veden valmistuksessa, jätevesien puhdistuksessa ja yhteisten vesijohtojen käytössä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY huolehtii pääkaupunkiseudun vesihuollosta. Se toimittaa juomavettä yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle, puhdistaa kaupunkilaisten ja teollisuuden jätevedet sekä rakentaa ja kunnostaa vesijohto- ja viemäriverkostoa.
[HSY]JAA:  05.06.2018 13:43