Asuminen ja rakentaminen

Työntekijä korjaa perinnerakennusta. Kuva: Reija Jousjärvi

Maankäytön, asumisen ja liikenteen visio

Helsingin seutua kehitetään yhtenäisesti toimivana ja vetovoimaisena metropolialueena. Metropolialueen eheä yhdyskuntarakenne on toiminnoiltaan monipuolinen ja ekotehokas.

Tiiviin ydinalueen ympärillä on omaleimaisten keskusten verkosto ja luonnonläheinen ympäristö.

Kasvava seutu tarjoaa monipuolisia asumisen vaihtoehtoja.

Kestäviin liikkumismuotoihin pohjautuva liikennejärjestelmä palvelee seudun saavutettavuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

(Helsingin seudun yhteistyökokous 26.11.2013)JAA:  27.09.2017 15:33