Palvelut

Helsingin Virka Infon työntekijä. Kuva: Kimmo Brandt

Pääkaupunkiseudun kaupunkien seutuportaali Helsinginseutu.fi kertoo seutuyhteistyöstä ja niistä palveluista, joita kuntalaiset voivat käyttää yli kuntarajojen.

Sivuille on koottu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan yhteisten palveluiden ja palveluperiaatteiden lisäksi sellaisia hankkeita ja selvityksiä, joissa on mukana useampi kuin yksi seudun kunnista.

Seutuportaali toimii porttina kaupunkien omille internetsivuille ja sähköisiin palveluihin. Sivuilla on linkkejä myös kaupunkien ulkopuolisten tahojen, kuten valtion ja yleishyödyllisten yhteisöjen verkkosivuille.

Asioimistulkkaus

A-Tulkkaus Oy tarjoaa tulkkipalveluita pääkaupunkiseudun kaupungeille ja HUS-kuntayhtymälle. Asioimistulkkausta on saatavilla lähes sadalla kielellä ja kirjallisia käännöksiä noin viidelläkymmenellä. A-Tulkkauksen omistavat Vantaan, Helsingin ja Espoon kaupungit sekä HUS.
[A-Tulkkaus]JAA:  21.09.2018 09:26