Kauniainen lyhyesti

Kauniainen on yksi pääkaupunkiseudun neljästä kaupungista. Se sijaitsee naapurikaupunkinsa Espoon keskellä 15 km Helsingistä länteen. Tyypillistä Kauniaisille on, että kaupunki on vuosien varrella pystynyt säilyttämään luonteensa huvila- ja puutarhakaupunkina.

Kauniaisten perustamisvuodeksi lasketaan vuosi 1906, jolloin perustettiin osakeyhtiö, jonka tehtävänä oli huvilatonttien myyminen alueelta. Vuonna 1920 huvilayhdyskunnasta tuli kauppala. Asukasluku oli 1346, ja tällöin oli ruotsinkielisiä noin 70%. Suomenkielisen nimensä - Kauniainen - kauppala sai vuonna 1949 valtioneuvoston päätöksellä.

Varhaisimmat asukkaat hakivat rauhallista, terveellistä ja turvallista asuinympäristöä lähellä pääkaupunkia ja tätä kaikkea paikkakunta pystyi ja pystyy edelleenkin tarjoamaan. Kaupunkikuvalle on luonteenomaista pientalovaltaisuus ja luonnonläheisyys. Tänään Kauniaisissa on noin 9300 asukasta, joista 59 % on suomenkielisiä ja 36 % ruotsinkielisiä.
(Lähde: kauniainen.fi)

Kuva: Kauniaisten kaupunkiJAA:  04.05.2018 11:59