Seudun ennusteet ja suunnitelmat

Helsingin seudun eri organisaatioissa tehdään paljon tulevaisuuteen kohdistuvaa ennuste- ja suunnittelutyötä. Keskeisimpiä ovat kaupunkien ja seudun väestöennusteet sekä seudun maankäyttöön, asumiseen ja liikkumiseen liittyvät ennusteet ja suunnitelmat. Myös taloussuunnittelun osalta tehdään arvioita tulevaisuuden näkymistä.

Ennusteita ja suunnitelmia

Seppo Laakso: Helsingin seudun ja Uudenmaan työpaikkaprojektiot vuoteen 2024, Helsingin seudun suunnat 4/2014 (pdf)

Tamás Lahdelma, Seppo Laakso: Helsingin seudun yritystoiminnan kasvuanalyysi 2015 (pdf)

Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2016-2050, ennuste alueittain 2016–2026 (pdf)

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2015-2030 (pdf)

Seppo Montén: Koulutus & työvoima: Helsingin seutu 2020 / Osaamisella kohti tulevaisuutta (pdf)

Seppo Laakso: Työpaikkaprojektioita Helsingin seudun kunnista, Helsingin seudun suunnat 2012/2 (pdf)

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma MASU (pdf)

Uudenmaan maakuntakaavan suunnittelu

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2015JAA:  26.08.2019 11:47