Helsingin seutu tiivistetysti

Alla olevan taulukon lisäksi Helsingin seutua koskevia tilastotietoja on luettavissa Helsingin seutu tilastoina -sivulla.

VÄESTÖ 31.12.2017 Ennuste 2020 Ennuste 2030
Helsingin seutu 1 475 095 1 506 658 1 660 869
Koko maa 5 513 130 5 595 213 5 769 032
Osuus koko maan väestöstä, % 26,7 26,9 28,8
TALOUS
Bruttokansantuote/asukas vuonna 2015,
euroa
Helsingin seutukunta 52 021
Koko maa (2017) 40 600
EU-28 keskimäärin (2017) 29 900
Bruttokansantuotteen kasvu vuosina 2016-2017 Helsingin seudulla, % 3,7
TYÖPAIKAT
Työpaikkojen määrä vuonna 2017
Helsingin seutu 778 600
Koko maa 2 473 200
Työpaikkojen määrän muutos vuosina 2016-2017 Helsingin seudulla, % 1,5
TYÖLLISYYS
Työllisyysaste vuonna 2017
Helsingin seutu 73,3
Koko maa 69,6
Työttömyysaste vuonna 2017
Helsingin seutu 7,9
Koko maa 8,6
EU-28 7,6
KOULUTUSTASO
Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus 25-64 -vuotiaista vuonna 2016,
%
Helsingin seutu 81,0
Koko maa 83,7
EU-28 (2017) 77,5
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 25-64 -vuotiaista vuonna 2016, %
Helsingin seutu 46,7
Koko maa 39,0
EU-28 (2017) 31,4

 JAA:  31.08.2018 15:30