Helsingin seutu tiivistetysti

Alla olevan taulukon lisäksi Helsingin seutua koskevia tilastotietoja on luettavissa Helsingin seutu tilastoina -sivulla.

VÄESTÖ 31.12.2018 Ennuste 2020 Ennuste 2030
Helsingin seutu 1 491 845 1 510 638 1 675 528
Koko maa 5 517 919 5 543 221 5 611 987
Osuus koko maan väestöstä, % 27,0 27,3 29,9
TALOUS
Bruttokansantuote/asukas vuonna 2016,
euroa
Helsingin seutukunta 52 904
Koko maa (2018) 42 300
EU-28 keskimäärin (2018) 30 900
Bruttokansantuotteen kasvu vuosina 2017-2018 Helsingin seudulla, % 2,7
TYÖPAIKAT
Työpaikkojen määrä vuonna 2018
Helsingin seutu 800 100
Koko maa 2 539 800
Työpaikkojen määrän muutos vuosina 2017-2018 Helsingin seudulla, % 2,8
TYÖLLISYYS
Työllisyysaste vuonna 2018
Helsingin seutu 74,3
Koko maa 71,7
Työttömyysaste vuonna 2018
Helsingin seutu 7,1
Koko maa 7,4
EU-28 6,8
KOULUTUSTASO
Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus 25-64 -vuotiaista vuonna 2017,
%
Helsingin seutu 81,4
Koko maa 84,3
EU-28 (2017) 77,5
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 25-64 -vuotiaista vuonna 2017, %
Helsingin seutu 46,6
Koko maa 39,8
EU-28 31,5

 JAA:  11.04.2019 11:03