Helsingin seutu tiivistetysti

Alla olevan taulukon lisäksi Helsingin seutua koskevia tilastotietoja on luettavissa Helsingin seutu tilastoina -sivulla.

VÄESTÖ 31.12.2016 Ennuste 2020 Ennuste 2030
Helsingin seutu 1 456 619 1 512 215 1 671 606
Koko maa 5 503 297 5 595 213 5 769 032
Osuus koko maan väestöstä, % 26,5 27,0 29,0
TALOUS
Bruttokansantuote/asukas vuonna 2014,
euroa
Helsingin seutukunta 50 741
Koko maa (2016) 39 000
EU-28 keskimäärin (2016) 29 000
Bruttokansantuotteen kasvu vuosina 2015-2016 Helsingin seudulla, % 2,9
TYÖPAIKAT
Työpaikkojen määrä vuonna 2016
Helsingin seutu 766 900
Koko maa 2 448 100
Työpaikkojen määrän muutos vuosina 2015-2016 Helsingin seudulla, % 1,7
TYÖLLISYYS
Työllisyysaste vuonna 2016
Helsingin seutu 73,2
Koko maa 68,7
Työttömyysaste vuonna 2016
Helsingin seutu 7,4
Koko maa 8,8
EU-28 8,5
KOULUTUSTASO
Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus 25-64 -vuotiaista vuonna 2015,
%
Helsingin seutu 80,9
Koko maa 83,3
EU-28 (2016) 76,5
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 25-64 -vuotiaista vuonna 2015, %
Helsingin seutu 46,5
Koko maa 39,0
EU-28 30,1

 JAA:  04.05.2018 12:43