Helsingin seutu tiivistetysti

Alla olevan taulukon lisäksi Helsingin seutua koskevia tilastotietoja on luettavissa Helsingin seutu tilastoina -sivulla.

VÄESTÖ 31.12.2015 Ennuste 2017 Ennuste 2030
Helsingin seutu 1 437 890 1 456 078 1 660 869
Koko maa 5 490 245 5 511 625 5 769 032
Osuus koko maan väestöstä, prosenttia 25,9 26,0 28,9
TALOUS: Bruttokansantuote/asukas, euroa
Helsingin seutu* (2013) 50 560
Koko maa (2013) 37 276
EU-28 keskimäärin (2014) 27 400
Bruttokansantuotteen kasvu Helsingin seudulla, prosenttia (2012-2013) 0,6
* Helsingin seutukunta
TYÖPAIKAT: työpaikkojen määrä
Helsingin seutu (2015) 753 800
Koko maa (2015) 2 436 800
Työpaikkojen määrän muutos, prosenttia
Helsingin seutu (muutos 2014-2015) 1,0
TYÖLLISYYS: työllisyysaste, prosenttia 15-64 -vuotiaista
Helsingin seutu (2015) 72,5
Koko maa (2015) 68,1
Työttömyysaste, prosenttia työvoimasta
Helsingin seutu (2015) 8,1
Koko maa (2015) 9,4
EU-28 (2015) 9,4
KOULUTUS
Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus, prosenttia 25-64 -vuotiaista
Helsingin seutu (2014) 81,0
Koko maa (2014) 83,2
EU-28 (2014) 75,9
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus, prosenttia 25-64 -vuotiaista
Helsingin seutu (2014) 46,8
Koko maa (2014) 38,8
EU-28 (2014) 29,3

 JAA:  20.03.2017 08:30