Regionportalen hör till samarbetet inom Helsingforsregionen. Portalen är sammanställd av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer. Av sidorna framgår de tjänster som är gemensamma för städerna och oberoende av kommungränserna, och dessutom beslut av städernas gemensamma beslutande organ.

Helsingfors /
Esbo /
Vanda /
Grankulla /

Samarbetsorgan /


Lyssna

Utbildning och studier

Förskoleundervisningen i huvudstadsregionen sköts i första hand av barnets hemkommun.

När det gäller den grundläggande undervisningen bygger samarbetet mellan städerna på inbördes avtal. Kostnaderna för en avtalsbaserad utbildningsplats betalas av elevens hemkommun. Barn från en annan kommun kan tas in på lediga elevplatser inom den grundläggande undervisningen och då gäller principerna om elevantagning i andra hand.

En elev som flyttar till en annan kommun kan ansöka om att få fortsätta i sin gamla skola via andrahandsantagning. En elev som byter hemkommun har rätt att gå ut läsåret i Helsingfors och Vanda stads skolor, i Grankulla får eleven gå ut det som motsvarar låg- respektive högstadiet.

Beträffande utbildningen efter den grundläggande kan ungdomarna i huvudstadsregionen söka studieplats över kommungränsen.

Invånarna i huvudstadsregionen har tillgång till alla medborgar- och arbetarinstitut i regionen

FÖRSKOLEUNDERVISNING

Helsingfors
Esbo
Vanda
Grankulla

GRUNDLÄGGANDE UNDERVISNING

Helsingfors
Esbo
Grankulla
Vanda

STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG

Helsingfors
Esbo
Vanda

GYMNASIEUTBILDNING

Helsingfors
Esbo
Vanda
Grankulla

YRKESUTBILDNING

Helsingfors
Esbo (på finska)
Vanda
Grankulla

LÄROAVTALSUTBILDNING

Helsingfors
Esbo
Vanda (på finska)

VUXENUTBILDNING

Helsingforsnejdens sommaruniversitet erbjuder bl.a. öppen universitetsundervisning och yrkeshögskoleundervisning, språkkurser, finska för utlänningar, fortbildningskurser, öppna evenemang för allmänheten samt abiturientkurser. Undervisningen är öppen för alla intresserade oberoende av utbildning, ålder eller studierätter.
http://www.kesayliopistohki.fi/
[Helsingforsnejdens sommaruniversitet]

MEDBORGAR- OCH ARBETARINSTITUT

Ilmonet är ett webbanmälningssystem för huvudstadsregionens medborgar- och arbetarinstitut. Via Ilmonet kan man på olika sätt söka i kursutbudet för alla huvudstadsregionens medborgar- och arbetarinstitut och också anmäla sig till kurserna, antingen individuellt eller i grupp. I Ilmonet kan man kontrollera och ändra sina kontaktuppgifter hos alla institut.

Helsingfors
Esbo
Vanda
Grankulla

 

Städernas sidor om utbildning och studier

Helsingfors

Esbo

Vanda

Grankulla

Andra webbplatser

Huvudstadsregionens PRAO-torg

Ungdomsverkstaden Sveps

Opintoluotsi.fi

Undervisning och utbildning - Suomi.fi

Information för specialgrupper