Regionportalen hör till samarbetet inom Helsingforsregionen. Portalen är sammanställd av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer. Av sidorna framgår de tjänster som är gemensamma för städerna och oberoende av kommungränserna, och dessutom beslut av städernas gemensamma beslutande organ.

Helsingfors /
Esbo /
Vanda /
Grankulla /

Samarbetsorgan /


Lyssna

Turism och fritid

När det gäller turism samarbetar städerna i enskilda projekt och evenemang.

Regional turistinformation betjänar på Helsingfors-Vanda flygplats framför allt utländska turister och mellanlandande resenärer. Informationen betjänar varje dag kl. 10−20 och erbjuder dessutom resenärerna tillgång till internet och broschyrer dygnet runt.

TURISM

Helsingfors
Esbo
Vanda
Grankulla

FRITID

Kultur och idrott i Esbo
Grankulla
Helsingfors
Idrott i Vanda
Kulturservice i Vanda

Evenemangskalendrar

Helsingfors

Esbo

Vanda

Grankulla

Andra webbplatser

Centralen för turistfrämjande