Regionportalen hör till samarbetet inom Helsingforsregionen. Portalen är sammanställd av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer. Av sidorna framgår de tjänster som är gemensamma för städerna och oberoende av kommungränserna, och dessutom beslut av städernas gemensamma beslutande organ.

Helsingfors /
Esbo /
Vanda /
Grankulla /

Samarbetsorgan /


Lyssna

Kultur

Kulturevenemangen och kulturinstitutionerna är öppna för alla.
Basundervisningen i konst för barn och unga och konstgrupperna är avsedda endast för barn som bor i staden i fråga.

Nylands museiguide presenterar museerna inom huvudstadsregionen samt Mellersta och Östra Nyland.
www.museiguide.fi
[Helsingfors stadsmuseum]

BASUNDERVISNING I KONST FÖR BARN OCH UNGA

Helsingfors
Esbo 
Vanda
Grankulla

EVENEMANG

Helsingfors
Esbo
Vanda
Grankulla

ANDRA WEBBPLATSER

Kultus.fi
Konst och kulturevanemang för barn och unga i huvudstadsregionen.
http://www.kultus.fi/
[Helsingfors stads kulturcentral]

Luckan - Svenskspråkigt informations- och kulturcenter
http://www.luckan.fi
[Luckan]

Det internationella kulturcentret Caisa
http://www.kulttuuri.hel.fi/
[Helsingfors stads kulturcentral, Caisa]