Regionportalen hör till samarbetet inom Helsingforsregionen. Portalen är sammanställd av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer. Av sidorna framgår de tjänster som är gemensamma för städerna och oberoende av kommungränserna, och dessutom beslut av städernas gemensamma beslutande organ.

Helsingfors /
Esbo /
Vanda /
Grankulla /

Samarbetsorgan /


Lyssna

Boende

Städerna följer gemensamma kriterier då de väljer vem som får kommunal hyresbostad.

Den som vill ansöka om bostadsrättslägenhet behöver ett ordningsnummer som fås elektroniskt i det gemensamma datasystemet för Helsingfors, Esbo och Vanda. Systemet används för att upprätthålla ansökningar, godkänna vem som får bostadsrätt och föra statistik.
https://www.asumisoikeushakemus.net/
[WM-data]

Asuminen.fi, boendelänkar till offentliga och privata instanser.
http://www.asuminen.fi
[Miljöministeriet]

Boende och byggande
http://www.suomi.fi
[Suomi.fi och Statskontoret]

VATTENTJÄNSTER

Helsingforsregionens miljötjänster HRM är en samkommun som producerar miljötjänster för Helsingforsregionens invånare och företag. Inom HRM sammanförs vattenverken från Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda.

Huvudstadsregionens Vatten Ab
http://www.psv-hrv.fi
[Huvudstadsregionens Vatten Ab]
 

Städernas sidor om boende

Helsingfors

Esbo

Vanda

Grankulla