Seutuportaali on osa Helsingin seudun yhteistyötä. Portaalin ovat tuottaneet Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit. Sivustoon on koottu kaupunkien yhteiset, kuntarajoista riippumattomat palvelut sekä tietoa seudun yhteistyöelinten toiminnasta.

Helsinki /
Espoo /
Vantaa /
Kauniainen /

Yhteistyöelimet /


Kuuntele

Asuminen

Helsinki, Espoo ja Vantaa noudattavat asumisoikeusasuntoihin hakemisessa yhteisiä asukasvalintaperusteita.
http://www.espoo.fi/
[Espoon kaupunki]

Asumisoikeusasuntojen hakijajonoon tarvittavan järjestysnumeron saa sähköisesti Espoon, Helsingin ja Vantaan yhteisestä tietojärjestelmästä. Yhteistä tietojärjestelmää käytetään hakemusten ylläpitoon, asumisoikeuden saajaksi hyväksymiseen ja tilastointiin.
https://www.asumisoikeushakemus.net/
[WM-data]

Asuminen ja rakentaminen on Suomi.fi:n teemakokonaisuus, jonka aiheina ovat eri asumismuodot, arkielämän asuminen, rakentaminen ja remontointi sekä väestötiedot. Sivuilta löytyy mm. ajankohtaista tietoa asumisesta ja linkkejä muille julkisen hallinnon asumista käsitteleville sivuille.
http://www.suomi.fi/
[Valtiovarainministeriö]

Ympäristöministeriön asumista käsittelevät sivut. Ministeriön yhteydessä toimiva asuntoasiain neuvottelukunta seuraa ja edistää asuntopoliittista keskustelua erityisesti asumisen tulevaisuuden kysymyksistä
http://www.ymparisto.fi/
[Ympäristöministeriö]

RAKENTAMINEN

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten rakennusvalvonnat ovat sopineet yhteisistä käytännöistä rakentamiseen liittyvien määräysten soveltamisessa.

Yhtenäiset käytännöt -kortisto on viranomaiskäyttöön tarkoitettu verkkopalvelu, josta löytyvät kaupunkien yhteiset rakentamisen määräysten tulkinnat ja toimintatavat.
http:// www.pksrava.fi
[Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit]

Ryhmärakennuttamisen portaalissa pääsee tutustumaan ryhmärakennuttamisen menetelmiin, hankkeisiin, ryhmiin jotka rakennuttavat sekä alalla toimiviin ammattilaisiin.
http://www.ryhmarakennuttaminen.fi/
[Culminatum Innovation Oy]

VESIHUOLTO

Vesihuollon seutuyhteistyötä tehdään raakaveden hankinnassa, veden valmistuksessa, jätevesien puhdistuksessa ja yhteisten vesijohtojen käytössä. Rajan läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen pintavesien poistamisessa voidaan hyödyntää toisen kunnan sadevesiviemäröintiä.

Helsingin seudun ympäristopalvelut -kuntayhtymä huolehtii pääkaupunkiseudun vesihuollosta. Se toimittaa juomavettä yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle, puhdistaa kaupunkilaisten ja teollisuuden jätevedet sekä rakentaa ja kunnostaa vesijohto- ja viemäriverkostoa.
http://www.hsy.fi/
[HSY]

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy on yhtiö, joka hankkii ja johtaa raakavettä Päijänteestä pääkaupunkiseudulle. Osakkaina ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Hyvinkää, Kirkkonummi ja Tuusulan Seudun vesilaitoskuntayhtymä.
http://www.psv-hrv.fi/
[Pääkaupunkiseudun Vesi]


 

Asuminen kaupunkien sivuilla

Helsinki

Espoo

Vantaa

Kauniainen

Ikääntyneiden asuminen

Helsinki

Espoo

Vantaa

Kauniainen