Seutuportaali on osa Helsingin seudun yhteistyötä. Portaalin ovat tuottaneet Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit. Sivustoon on koottu kaupunkien yhteiset, kuntarajoista riippumattomat palvelut sekä tietoa seudun yhteistyöelinten toiminnasta.

Helsinki /
Espoo /
Vantaa /
Kauniainen /

Yhteistyöelimet /


Kuuntele

Asuminen

Kuva: Saara Vuorjoki. Helsingin kaupungin aineistopankki

Kaikista Suomen asunnoista noin neljännes sijaitsee Helsingin seudulla. Näistä noin 700 000 asunnosta kolmasosa on pientaloissa ja kaksi kolmasosaa kerrostaloissa.

Helsingin seudun tavoitteena on rakentaa noin 12 500 asuntoa vuosittain. Uudistuotannon lisäksi huomiota kiinnitetään erityisesti olemassa olevan asuntokannan ja asuinalueiden kuntoon. Erityistä huomiota asumisensa järjestämiseen tarvitsevat asuntomarkkinoille tuleva nuoret, opiskelijat, ikääntyneet sekä eri tavoin vammaiset henkilöt.

Helsingin seudun asuntostrategia valmistuu yhdessä maankäyttösuunnitelman ja liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa keväällä 2015.

Helsingin seudulla on yhteinen asumisoikeuden markkina-alue. Kerava liittyy alueeseen 1.1.2016. Helsingin seudun kunnilla on myös yhteinen asumisoikeuden järjestysnumerojärjestelmä. Numeroilla voi hakea asumisoikeutta mistä tahansa markkina-alueeseen kuuluvasta kunnasta. Poikkeuksina on Kerava, joka toimii vielä vuoden 2015 omalla numerojärjestelmällään.

Asumisoikeusasuntoihin hakemisessa noudatetaan yhteisiä asukasvalintaperusteita.
http://www.espoo.fi/
[Espoon kaupunki]

Asumisoikeusasuntojen hakijajonoon tarvittavan järjestysnumeron saa sähköisesti tietojärjestelmästä. Yhteistä tietojärjestelmää käytetään hakemusten ylläpitoon, asumisoikeuden saajaksi hyväksymiseen ja tilastointiin.
https://www.asumisoikeushakemus.net/
[WM-data]

RAKENTAMINEN

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten rakennusvalvonnat ovat sopineet yhteisistä käytännöistä rakentamiseen liittyvien määräysten soveltamisessa.

Yhtenäiset käytännöt -kortisto on viranomaiskäyttöön tarkoitettu verkkopalvelu, josta löytyvät kaupunkien yhteiset rakentamisen määräysten tulkinnat ja toimintatavat.
http:// www.pksrava.fi
[Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit]

VESIHUOLTO

Vesihuollon seutuyhteistyötä tehdään raakaveden hankinnassa, veden valmistuksessa, jätevesien puhdistuksessa ja yhteisten vesijohtojen käytössä.

Helsingin seudun ympäristopalvelut -kuntayhtymä HSY huolehtii pääkaupunkiseudun vesihuollosta. Se toimittaa juomavettä yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle, puhdistaa kaupunkilaisten ja teollisuuden jätevedet sekä rakentaa ja kunnostaa vesijohto- ja viemäriverkostoa.
http://www.hsy.fi/
[HSY]

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy on yhtiö, joka hankkii ja johtaa raakavettä Päijänteestä pääkaupunkiseudulle. Osakkaina ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Hyvinkää, Kirkkonummi ja Tuusulan Seudun vesilaitoskuntayhtymä.
http://www.psv-hrv.fi/
[Pääkaupunkiseudun Vesi]


 

Asuminen kaupunkien sivuilla

Helsinki

Espoo

Vantaa

Kauniainen

Ikääntyneiden asuminen

Helsinki

Espoo

Vantaa

Kauniainen

Tietoa erityisryhmille