Seutuportaali on osa Helsingin seudun yhteistyötä. Portaalin ovat tuottaneet Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit. Sivustoon on koottu kaupunkien yhteiset, kuntarajoista riippumattomat palvelut sekä tietoa seudun yhteistyöelinten toiminnasta.

Helsinki /
Espoo /
Vantaa /
Kauniainen /

Yhteistyöelimet /


Kuuntele

Espoo lyhyesti

Kuva: Espoon WeeGee

Ensimmäiset asukkaat tulivat Espooseen noin 9 000 vuotta sitten. Pysyvä asutus muodostui 1100–1200-luvuilla. Espoon halki Turusta Viipuriin kulkeva Kuninkaantie eli Suuri Rantatie muotoutui 1200-luvulla. Kustaa Vaasa perusti vuonna 1556 Kuninkaantien varteen Espoonkartanon kuninkaankartanoksi. Espoon kirkko 1490-luvulta on vanhin Espoossa säilynyt rakennus.

Espoo oli vielä vuonna 1920 alle 9 000 asukkaan maalaiskunta, jonka väestöstä 70 % oli ruotsinkielisiä ja 75 % sai toimeentulonsa maataloudesta. Espoon voimakas kehitys alkoi 1950-luvulla. Espoosta tuli kauppala vuonna 1963 ja kaupunki vuonna 1972.

Nykyään Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki, johon on keskittynyt kansainvälisten yritysten pääkonttoreita ja korkean teknologian yrityksiä. Asukkaita on yli neljännesmiljoona. Espoo muodostuu viidestä tiiviistä kaupunkikeskuksesta, joita ympäröivät pientalovaltaiset alueet sekä laajat luontoalueet.
(Lähde: Espoon kaupungin taskutilasto 2012 )

 

Kuva: Espoon WeeGee-talo