Seutuportaali on osa Helsingin seudun yhteistyötä. Portaalin ovat tuottaneet Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit. Sivustoon on koottu kaupunkien yhteiset, kuntarajoista riippumattomat palvelut sekä tietoa seudun yhteistyöelinten toiminnasta.

Helsinki /
Espoo /
Vantaa /
Kauniainen /

Yhteistyöelimet /


Kuuntele

Opiskelu ja koulutus

Esiopetus on pääkaupunkiseudun kaupungeissa pääosin lapsen oman asuinkunnan järjestämää toimintaa.

Perusopetuksen järjestämisessä pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyö perustuu kuntien keskinäisiin sopimuksiin. Sopimuksiin perustuvista koulutuspaikoista aiheutuneet kustannukset maksaa oppilaan kotikunta. Ulkokuntalaisia lapsia voidaan ottaa perusopetuksen vapaille oppilaspaikoille, jolloin noudatetaan toissijaisen oppilaaksioton periaatteita.

Toiseen kuntaan muuttanut oppilas voi hakea jatkomahdollisuutta entisessä koulussaan toissijaisena hakijana. Asuinkuntaa vaihtavalla oppilaalla on oikeus käydä kuluva lukuvuosi loppuun Helsingin ja Vantaan kaupungin kouluissa, Kauniaisissa koulunkäyntioikeus säilyy oppilaan käymän luokka-asteen viimeiseen luokkaan saakka.

Peruskoulutuksen jälkeiseen opetukseen pääkaupunkiseudulla asuvat nuoret voivat hakeutua yli kuntarajojen.

Pääkaupunkiseudun asukkaat voivat käyttää myös muiden seudun kuntien kuin oman asuinkuntansa kansalais- ja työväenopistojen palveluja.

ESIOPETUS

Esiopetukseen ottaminen yli kuntarajojen tapahtuu toissijaisen oppilaaksioton kautta. Toissijaisessa oppilaaksiotossa esiopetukseen otetaan muissa kunnissa asuvia lapsia, jos esiopetuksen järjestämispaikassa on tilaa omassa kunnassa asuvien lasten jälkeen. Oppilaaksi ottamisen edellytyksenä on, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Helsingissä
Espoossa
Vantaalla
Kauniaisissa

PERUSOPETUS

Opi ja kasva -verkkosivusto esittelee pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskuksen yhteisen tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkoston toimintaa. Kehittämisverkosto jakaa opetuksen osaamista ja kehittää toimintamalleja ja -menetelmiä oppilaiden oppimisen ja kasvun tukemiseksi.
http://www.opijakasva.fi/
[Pääkaupunkiseudun kaupungit ja Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskus]

Helsingissä
Espoossa
Vantaalla
Kauniaisissa

OPPIMISEN TUKI

Helsingissä
Espoossa
Vantaalla

LUKIOT JA AMMATILLINEN KOULUTUS

Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa ovat sopineet yli kuntarajojen tapahtuvan lukiokäynnin kustannustenjaosta. Sopimus koskee kaupunkien ylläpitämää nuorten lukiokoulutusta ja se on voimassa vuosina 2009-2011.

Koulutusnetti.fi -palveluun on koottu tiedot perus- ja lukiokoulutuksen jälkeisistä koulutusvahtoehdoista.
http://www.koulutusnetti.fi/
[Opetushallitus]

Ammattikorkeakoulujen verkkohaku, jolla voi hakea yhteishakuun kuuluvaan koulutukseen. Palvelu on käytettävissä hakuaikoina, muulloin sivuilla on demoversio harjoittelua varten.
https://www.amkhaku.fi/
[Opetushallitus]

Metropolia Ammattikorkeakoulu on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan ylläpitämä ammattikorkeakoulu. Metropolian neljä koulutusalaa ovat tekniikka ja liikenne, sosiaali- ja terveysala, liiketalous sekä kulttuuri. Kaikilla koulutusaloilla tarjotaan opetusta myös englanniksi.
http://www.metropolia.fi/
[Metropolia]

LUKIOT

Helsingissä
Espoossa
Vantaalla
Kauniaisissa

OPPISOPIMUSKOULUTUS

Helsingissä
Espoossa
Vantaalla

AMMATILLINEN KOULUTUS

Helsingissä
Espoossa
Vantaalla

KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT

Ilmonet-palvelun kautta voi hakea tietoja pääkaupunkiseudun kansalais- ja työväenopistojen tarjonnasta ja ilmoittautua kursseille. Ilmoittautumiseen riittää henkilötunnus. Pankkitunnuksia käyttämällä pääsee tarkastelemaan ja muuttamaan omia tietojaan ja kurssivarauksiaan sekä antamaan kurssikohtaista palautetta. Palvelussa ovat mukana Helsingin työväenopisto, Espoon työväenopisto ja Vantaan aikuisopisto.

Helsingissä
Espoossa
Vantaalla
Kauniaisissa
Helsingin ruotsinkielinen työväenopisto Arbis

KESÄYLIOPISTO

Helsingin seudun kesäyliopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa avointa yliopistollista ja ammattikorkeakouluopetusta, kielikursseja, suomea ulkomaalaisille, täydennyskoulutusta, avoimia yleisötilaisuuksia ja abiturienttikursseja.
http://www.kesayliopistohki.fi/
[Helsingin seudun kesäyliopisto]