Seutuportaali on osa Helsingin seudun yhteistyötä. Portaalin ovat tuottaneet Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit. Sivustoon on koottu kaupunkien yhteiset, kuntarajoista riippumattomat palvelut sekä tietoa seudun yhteistyöelinten toiminnasta.

Helsinki /
Espoo /
Vantaa /
Kauniainen /

Yhteistyöelimet /


Kuuntele

Opiskelu ja koulutus

Kuva: Kimmo Brandt

Esiopetus on pääkaupunkiseudun kaupungeissa pääosin lapsen oman asuinkunnan järjestämää toimintaa.

Perusopetuksen järjestämisessä pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyö perustuu kuntien keskinäisiin sopimuksiin. Sopimuksiin perustuvista koulutuspaikoista aiheutuneet kustannukset maksaa oppilaan kotikunta. Ulkokuntalaisia lapsia voidaan ottaa perusopetuksen vapaille oppilaspaikoille, jolloin noudatetaan toissijaisen oppilaaksioton periaatteita.

Toiseen kuntaan muuttanut oppilas voi hakea jatkomahdollisuutta entisessä koulussaan toissijaisena hakijana. Asuinkuntaa vaihtavalla oppilaalla on oikeus käydä kuluva lukuvuosi loppuun Helsingin ja Vantaan kaupungin kouluissa, Kauniaisissa koulunkäyntioikeus säilyy oppilaan käymän luokka-asteen viimeiseen luokkaan saakka.

Peruskoulutuksen jälkeiseen opetukseen pääkaupunkiseudulla asuvat nuoret voivat hakeutua yli kuntarajojen.

ESIOPETUS

Esiopetukseen ottaminen yli kuntarajojen tapahtuu toissijaisen oppilaaksioton kautta. Toissijaisessa oppilaaksiotossa esiopetukseen otetaan muissa kunnissa asuvia lapsia, jos esiopetuksen järjestämispaikassa on tilaa omassa kunnassa asuvien lasten jälkeen. Oppilaaksi ottamisen edellytyksenä on, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Helsinki
Espoo
Vantaa
Kauniainen

PERUSOPETUS

Helsingissä
Espoossa
Vantaalla
Kauniaisissa

Pääkaupunkiseudun TET-tori on työelämään tutustumisen kohtauspaikka. Verkkopalvelusta kautta oppilaat pääsevät tutkimaan kiinnostavia TET-paikkoja.
http://www.pkstet.fi/
[Peda.net]

OPPIMISEN TUKI

Helsingissä
Espoossa
Vantaalla

Opi ja kasva -verkkosivusto esittelee pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Helsingin yliopiston yhteisen tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkoston toimintaa. Kehittämisverkosto jakaa opetuksen osaamista ja kehittää toimintamalleja ja -menetelmiä oppilaiden oppimisen ja kasvun tukemiseksi.
http://www.opijakasva.fi/
[Pääkaupunkiseudun kaupungit ja Helsingin yliopisto]

LUKIOT

Helsingissä
Espoossa
Vantaalla
Kauniaisissa

AMMATILLINEN KOULUTUS

Helsingissä
Espoossa
Vantaalla

Opintopolku.fi -palveluun on koottu tiedot perus- ja lukiokoulutuksen jälkeisistä koulutusvahtoehdoista.
https://opintopolku.fi/
[Opetushallitus]

Ammattikorkeakoulujen verkkohaku, jolla voi hakea yhteishakuun kuuluvaan koulutukseen. Palvelu on käytettävissä hakuaikoina, muulloin sivuilla on demoversio harjoittelua varten.
https://opintopolku.fi/
[Opetushallitus]

Metropolia Ammattikorkeakoulu on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan ylläpitämä ammattikorkeakoulu. Metropolian neljä koulutusalaa ovat tekniikka ja liikenne, sosiaali- ja terveysala, liiketalous sekä kulttuuri. Kaikilla koulutusaloilla tarjotaan opetusta myös englanniksi.
http://www.metropolia.fi/
[Metropolia]

OPPISOPIMUSKOULUTUS

Helsingissä
Espoossa
Vantaalla

KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT

Pääkaupunkiseudun asukkaat voivat käyttää myös muiden seudun kuntien kuin oman asuinkuntansa kansalais- ja työväenopistojen palveluja.

Ilmonet-palvelun kautta voi hakea tietoja pääkaupunkiseudun kansalais- ja työväenopistojen tarjonnasta ja ilmoittautua kursseille. Ilmoittautumiseen riittää henkilötunnus. Pankkitunnuksia käyttämällä pääsee tarkastelemaan ja muuttamaan omia tietojaan ja kurssivarauksiaan sekä antamaan kurssikohtaista palautetta. Palvelussa ovat mukana Helsingin työväenopisto, Espoon työväenopisto ja Vantaan aikuisopisto.

Helsinki
Espoo
Vantaa
Kauniainen

KESÄYLIOPISTO

Helsingin seudun kesäyliopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa avointa yliopistollista ja ammattikorkeakouluopetusta, kielikursseja, suomea ulkomaalaisille, täydennyskoulutusta, avoimia yleisötilaisuuksia ja abiturienttikursseja. Kesäyliopisto-opetus on kaikille avointa. Helsingin seudun kesäyliopistoa ylläpitää säätiö, jonka jäseniä ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Helsingin yliopisto.
http://www.kesayliopistohki.fi/
[Helsingin seudun kesäyliopisto]