Seutuportaali on osa Helsingin seudun yhteistyötä. Portaalin ovat tuottaneet Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit. Sivustoon on koottu kaupunkien yhteiset, kuntarajoista riippumattomat palvelut sekä tietoa seudun yhteistyöelinten toiminnasta.

Helsinki /
Espoo /
Vantaa /
Kauniainen /

Yhteistyöelimet /


Kuuntele

Kartat

Pääkaupunkiseudun opaskartta on seudun kaupunkien yhteinen paikkatietojulkaisu, joka sisältää opaskartan, seutukartan ja katuosoitehaun.
http://kartta.helsinginseutu.fi/
[Helsingin kaupungin kiinteistövirasto]

Pääkaupunkiseudun palvelukartalta voi hakea tietoa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien toimipisteistä. Palvelukartalta voi hakea palveluja vapaalla sanahaulla, palveluluokkien avulla tai osoitehaulla. Kartalta selviävät toimipisteiden yhteystiedot, niiden tarjoamat palvelut, sijainti ja liikenneyhteydet.
http://www.hel.fi/palvelukartta/
[Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit]

KARTTOJA ERI AIHEISTA

Pääkaupunkiseudun ulkoilukarttaan on merkitty pyörätiet ja maisemareitit.
http://www.ulkoilukartta.fi/
[Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit]

Joukkoliikenteen linjakartan avulla voi hakea pääkaupunkiseudun joukkoliikennelinjoja ja -pysäkkejä kartan sekä hakutoimintojen avulla. Palvelu sisältää pääkaupunkiseudun bussien, metron, raitiovaunujen, lähijunien sekä Suomenlinnan lautan linjat.
http://linjakartta.reittiopas.fi/
[HSL]

Helsingin satamat kartalla
Kartalta saa tiedot kulloinkin satamassa olevista aluksista.
http://www.portofhelsinki.fi/
[Helsingin satama]

Uudenmaan liiton karttapalvelu sisältää Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmän 2010, kehittämissuositukset, merkinnät ja määräykset.
http://kartta.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavat/
[Uudenmaan liitto]

Metroliikenteen linjakartta
http://www.hel.fi/hkl
[HKL]

Raitioliikenteen linjakartta
http://www.hel.fi/hkl
[Helsingin kaupungin liikennelaitos]

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY julkaisee kartta-aineistoja seudulliseen viranomaiskäyttöön.  Karttoja julkaistaan esimerkiksi tietotuotteiden SeutuCD ja Seudullisen perusrekisterin webkarttakäyttöliittymän (SePe) yhteydessä.
http://www.hsy.fi/
[HSY]