Seutuportaali on osa Helsingin seudun yhteistyötä. Portaalin ovat tuottaneet Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit. Sivustoon on koottu kaupunkien yhteiset, kuntarajoista riippumattomat palvelut sekä tietoa seudun yhteistyöelinten toiminnasta.

Helsinki /
Espoo /
Vantaa /
Kauniainen /

Yhteistyöelimet /


Kuuntele

Työmarkkinat

Sivulle on koottu linkit pääkaupunkiseudun kaupunkien avoimiin työpaikkoihin sekä seudun yhteisen henkilöstöpalveluyrityksen, työhallinnon ja oppilaitosten rekrytointisivuille.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistama henkilöstöpalveluyritys. Yritys on erikoistunut kunnallisen alan henkilöstövuokraukseen ja rekrytointiin. Sivuilla voi mm. jättää sähköisesti avoimen hakemuksen seudun kaupunkien työtehtäviin.
http://www.seure.fi/
[Seure]

Polku-neuvontapalvelu tukee Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Seuren rekrytoijia ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytoinnissa.
http://www.seure.fi/polku
[Seure]

Pääkaupunkiseudun TET-tori on työelämään tutustumisen kohtauspaikka nuorille. TET-tori toimii tiedonvälityskanavana TET-asioissa sekä työnantajien, oppilaiden, huoltajien että opon näkökulmista. TET-tori tarjoaa työnantajille myös mahdollisuuden olla esillä ja tehdä omaa ammattialaansa tunnetuksi  nuorten keskuudessa.
http://www.pkstet.fi/
[Peda.net]

In To –palvelupiste tarjoaa pääkaupunkiseudulle tuleville ulkomaalaisille työntekijöille Kelan ja Verohallinnon tulovaiheen palvelut yhdestä paikasta. In To palvelee kotimaisten kielten lisäksi englanniksi, venäjäksi ja viroksi.
http://www.intofinland.fi
[Kela, Verohallinto]

Norden.org on neuvontapalvelu, jonka tavoitteena on helpottaa yksityishenkilöiden liikkuvuutta Pohjoismaissa. Tavoitteeseen pyritään tarjoamalla yksityishenkilöille tietoa esimerkiksi muuttamiseen, työskentelyyn ja opiskeluun liittyvistä asioista.
http://www.norden.org
[Pohjoismaiden ministerineuvosto]

TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSET

Työhallinnon, Kelan ja kuntien yhteiset palvelukeskukset tarjoavat palvelukokonaisuuksia asiakkaille, joiden työttömyys on pitkittynyt tai jotka ovat syrjäytyneet työelämästä.

Helsinki
Espoo ja Kauniainen
Vantaa