Seutuportaali on osa Helsingin seudun yhteistyötä. Portaalin ovat tuottaneet Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit. Sivustoon on koottu kaupunkien yhteiset, kuntarajoista riippumattomat palvelut sekä tietoa seudun yhteistyöelinten toiminnasta.

Helsinki /
Espoo /
Vantaa /
Kauniainen /

Yhteistyöelimet /


Kuuntele

Elinkeinopalvelut

Greater Helsinki Promotion (GHP) on pääkaupunkiseudun ulkomaisten investointien hakemiseen erikoistunut asiantuntijaorganisaatio, jonka omistavat Helsingin, Espoon,  Vantaan ja Kauniaisten kaupungit  sekä Uudenmaan liitto.
http://www.helsinkibusinesshub.fi/
[Greater Helsinki Promotion]

Helsingin seudun ympäristopalvelut -kuntayhtymä HSY ylläpitää yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa toimipaikka-aineistoa, joka sisältää tietoa yrityksistä, julkisyhteisöistä, yksityisistä elinkeinonharjoittajista ja niiden toimipaikoista. Aineiston pohjalta laaditaan yritysraportteja ja -katsauksia pääkaupunkiseudun yritystoiminnasta.
http://www.hsy.fi/
[HSY]

Helsinki EU-toimisto on Helsingin ja koko Uudenmaan edunvalvonta-, tiedotus- ja markkinointitoimisto Brysselissä. Toimiston ylläpitäjiä ovat Helsingin kaupunki, Uudenmaan liitto ja Helsingin yliopisto.
http://www.helsinki.fi/euoffice/
[Helsinki EU-toimisto]

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
hhttp://www.ely-keskus.fi/
[Uudenmaan ELY-keskus]

Yritys-Suomi on verkkopalvelu yrityksille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Palvelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.
http://www.yrityssuomi.fi/
[Työ- ja elinkeinoministeriö]