Seutuportaali on osa Helsingin seudun yhteistyötä. Portaalin ovat tuottaneet Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit. Sivustoon on koottu kaupunkien yhteiset, kuntarajoista riippumattomat palvelut sekä tietoa seudun yhteistyöelinten toiminnasta.

Helsinki /
Espoo /
Vantaa /
Kauniainen /

Yhteistyöelimet /


Kuuntele

Elinkeinopalvelut

Greater Helsinki Promotion (GHP) on pääkaupunkiseudun ulkomaisten investointien hakemiseen erikoistunut asiantuntijaorganisaatio, jonka omistavat Helsingin, Espoon,  Vantaan ja Kauniaisten kaupungit  sekä Uudenmaan liitto.
http://www.helsinkibusinesshub.fi/
[Greater Helsinki Promotion]

Culminatum Innovation Oy Ltd on Helsingissä toimiva Uudenmaan alueen kehitysyhtiö, joka edistää metropolialueen kansainvälistä kilpailukykyä ja houkuttelevuutta. Culminatum valmistelee Uudenmaan ja erityisesti pääkaupunkiseudun osalta Innovatiiviset kaupungit –ohjelman (INKA) teemoja. Yhtiön omistajina ovat Uudenmaan liitto, Helsingin, Espoon ja Vantaa kaupungit, alueen yliopistot ja korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja elinkeinoelämä.
http://www.culminatum.fi/
[Culminatum]

Helsingin seudun ympäristopalvelut -kuntayhtymä HSY ylläpitää yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa toimipaikka-aineistoa, joka sisältää tietoa yrityksistä, julkisyhteisöistä, yksityisistä elinkeinonharjoittajista ja niiden toimipaikoista. Aineiston pohjalta laaditaan yritysraportteja ja -katsauksia pääkaupunkiseudun yritystoiminnasta.
http://www.hsy.fi/
[HSY]

Helsinki EU-toimisto on Helsingin ja koko Uudenmaan edunvalvonta-, tiedotus- ja markkinointitoimisto Brysselissä. Toimiston ylläpitäjiä ovat Helsingin kaupunki, Uudenmaan liitto ja Helsingin yliopisto.
http://www.helsinki.fi/euoffice/
[Helsinki EU-toimisto]

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus
http://www.te-keskus.fi/
[Uudenmaan TE-keskus]

Valtakunnallinen osaamiskeskusohjelma
http://www.oske.net/
[Optinet Oy]

Yritys - Suomi on verkkopalvelu yrityksille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Palvelua koordinoi kauppa- ja teollisuusministeriö.
http://www.yrityssuomi.fi/
[PKT-säätiö]