Seutuportaali on osa Helsingin seudun yhteistyötä. Portaalin ovat tuottaneet Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit. Sivustoon on koottu kaupunkien yhteiset, kuntarajoista riippumattomat palvelut sekä tietoa seudun yhteistyöelinten toiminnasta.

Helsinki /
Espoo /
Vantaa /
Kauniainen /

Yhteistyöelimet /


Kuuntele

Kaupunkirakenne ja suunnittelu

Helsingin, Espoon ja Vantaan seudullisena yhteistyökohteena ovat maankäytön kehittämisvyöhykkeet, jotka toteutetaan kuntien yhteistyönä.

Kehittämisvyöhykkeitä ovat Kehä 2:n maankäyttövyöhyke, Vuosaaren sataman-Helsinki-Vantaan lentoaseman ja kehä 3:n kehittämisvyöhyke, Itämetron kehittämisvyöhyke, Länsiraiteen kehittämisvyöhyke sekä Rantaradan kehittämisvyöhyke.

ASEMAKAAVOITUS

Helsingissä
Espoossa
Vantaalla
Kauniaisissa
 

YLEISKAAVOITUS

Helsingissä
Espoossa
Vantaalla
Kauniaisten maankäytön yleissuunnitelma

Seudullinen suunnittelu

MAAKUNTAKAAVA

Uudenmaan liitto laatii maakuntakaavat Uudenmaan alueelle.
http://www.uudenmaanliitto.fi/
[Uudenmaan liitto]

Uudenmaan maakuntakaava
http://kartta.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavat/
[Uudenmaan liiton karttapalvelu]

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ympäristöministeriön sivuilla
http://www.ymparisto.fi/
[Ympäristöministeriö]