Seutuportaali on osa Helsingin seudun yhteistyötä. Portaalin ovat tuottaneet Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit. Sivustoon on koottu kaupunkien yhteiset, kuntarajoista riippumattomat palvelut sekä tietoa seudun yhteistyöelinten toiminnasta.

Helsinki /
Espoo /
Vantaa /
Kauniainen /

Yhteistyöelimet /


Kuuntele

Kaupunkirakenne ja suunnittelu

Kuva: Simo Karisalo

Helsingin seudun yhteisessä maankäyttösuunnitelmassa sovitetaan yhteen alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteet ja ratkaisut aikajänteellä 2025, 2040 ja 2050+.

Suunnitelma on yleiskaavan ja maakuntakaavan välimastoon sijoittuva yleispiirteinen kuvaus Helsingin seudun eli metropolialueen tulevasta rakenteesta: tärkeistä solmukohdista, asumisen ja työpaikkarakentamisen sijoittumisesta ja kaiken yhteen liittävästä liikenneverkosta.

ASEMAKAAVOITUS

Helsingissä
Espoossa
Vantaalla
Kauniaisissa

YLEISKAAVOITUS

Helsingissä
Espoossa
Vantaalla
Kauniaisten maankäytön yleissuunnitelma

MAAKUNTAKAAVA

Uudenmaan liitto laatii maakuntakaavat Uudenmaan alueelle.
http://www.uudenmaanliitto.fi/
[Uudenmaan liitto]

Uudenmaan maakuntakaava kartalla
http://kartta.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavat/
[Uudenmaan liiton karttapalvelu]

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ympäristöministeriön sivuilla
http://www.ymparisto.fi/
[Ympäristöministeriö]