Seutuportaali on osa Helsingin seudun yhteistyötä. Portaalin ovat tuottaneet Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit. Sivustoon on koottu kaupunkien yhteiset, kuntarajoista riippumattomat palvelut sekä tietoa seudun yhteistyöelinten toiminnasta.

Helsinki /
Espoo /
Vantaa /
Kauniainen /

Yhteistyöelimet /


Kuuntele

Sidosryhmäyhteistyö

Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä käsittelee kaupunkipolitiikalle merkittäviä asioita. Ryhmän puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri Jan Vapaavuori ja varapuheenjohtajana Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.
http://www.tem.fi/
[Työ- ja elinkeinoministeriö]

Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän suurkaupunkijaoston tehtävänä on valmistella, edistää ja seurata suurkaupunkipolitiikkaa, edistää ja seurata suurten kaupunkiseutujen politiikkakokonaisuuden ja toimeenpanosuunnitelman toteutumista sekä kehittää valtion ja suurten kaupunkiseutujen välisiä yhteistyömuotoja. 

Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän kaupunkitutkimuksen jaoston tehtävänä on kaupunkiseutujen kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja kokemuksenvaihdon edistäminen, kaupunkiseutujen kehityksen seuranta, arviointi ja ennakointi sekä soveltavan kaupunkitutkimuksen edistäminen. Puheenjohtajana toimii johtaja Asta Manninen Helsingin kaupungin tietokeskuksesta. Jaoston toimikausi kestää 31.12.2010 saakka.

Metropolipolitiikan neuvottelukunta edistää metropolipolitiikan tavoitteiden toteuttamista ja valtion eri sektoreiden, pääkaupunkiseudun kuntien, koulutus- ja tutkimuslaitosten, elinkeinoelämän sekä alueen päättäjien ja asukkaiden kumppanuutta. Neuvottelukunnan toimikausi on 22.12.2011 - 30.4.2015.
http://www.vm.fi/
[Valtiovarainministeriö]

Kuntaliitton kaupunkipoliittinen työryhmä kartoittaa suurimpien kaupunkien näkökulmasta kaupunkien kehittämistarpeita. Kaupunkipoliittisen työryhmään osallistuvat 19 suurimman kaupungin johtajat..
http://www.kunnat.net/
[Kuntaliitto]

Pääkaupunkiseudun liikenneneuvottelukunta toimii seudun tärkeissä liikennekysymyksissä neuvottelu, yhteistyö- ja koordinointielimenä.

Kuntien eläkevakuutus huolehtii kunta-alan henkilöstön työeläketurvasta ja sen rahoituksesta.
http://www.keva.fi/
[Kuntien eläkevakuutus]