Seutuportaali on osa Helsingin seudun yhteistyötä. Portaalin ovat tuottaneet Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit. Sivustoon on koottu kaupunkien yhteiset, kuntarajoista riippumattomat palvelut sekä tietoa seudun yhteistyöelinten toiminnasta.

Helsinki /
Espoo /
Vantaa /
Kauniainen /

Yhteistyöelimet /


Kuuntele

Terveyspalvelut

Kuva: Kimmo Brandt

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten asukkaat voivat hakeutua arkisin klo 16.00 - 8.00 sekä viikonloppuisin ja pyhinä hoitoon myös naapurikaupungin terveyskeskuspäivystykseen. Ilta- ja viikonloppupäivystys on tarkoitettu potilaille, joiden sairauden tutkimus ja hoito ei voi kiireellisyytensä vuoksi odottaa seuraavaan arkipäivään. Yhteiskäytössä olevia päivystyspisteitä ovat Haartmanin, Jorvin, Malmin, Peijaksen sekä Lasten ja nuorten sairaalan päivystykset.

Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Kirkkonummen suun terveydenhuollon yhteispäivystys sijaitsee Helsingissä Haartmanin sairaalassa. Iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä toimivassa hammashoidon päivystyksessä hoidetaan kiireelliset ja äkilliset särky- ja tapaturmatapaukset. Arkisin päivällä tapahtuvasta päivystyksestä huolehtii jokainen kunta itse.
http://www.hel.fi/terveyskeskus/
[Helsingin kaupungin terveyskeskus]

Pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikkö PKS-SEHYK vastaa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien ja Kirkkonummen kunnan erikoishammaslääkäripalvelujen tuottamisesta. Jäsenkuntien hammashoitoloilla on yhtenäiset kriteerit hoitoon ohjaukseen. Yksikkö toimii myös erikoistuvien hammaslääkäreiden koulutuspaikkana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on kuntayhtymä, joka järjestää erikoissairaanhoitoa jäsenkuntiensa asukkaille ja vaativissa sairauksissa myös koko maan väestölle.
http://www.hus.fi/
[HUS]

Nuorten mielenterveystalo on HUS:n tuottama verkkopalvelu, josta löytyy asiantuntijoiden tuottamaa tietoa nuoruusiän tyypillisimmistä mielenterveyden häiriöistä ja ongelmista, niiden tunnistamisesta, hoidosta, sekä sopiviin palveluihin ohjautumisesta.
www.nuortenmielenterveystalo.fi
[HUS]

Pääkaupunkiseudun yhteinen kuntalaisille tarkoitettu terveysneuvontamateriaali löytyy tästä

Pääkaupunkiseudun kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi. Siihen vastaavat peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Kouluterveyskysely on toteutettu Helsingissä vuodesta 1996 alkaen, Espoossa ja Vantaalla vuodesta 1999 ja Kauniaisissa vuodesta 2002 alkaen.

Vantaan Työterveys liikelaitos on kunnallinen liikelaitos, joka tuottaa Vantaan, Espoon, Helsingin ja Kauniaisten kaupunkien yritystyöterveyshuollon palvelut sekä lakisääteiset merimiesterveydenhuoltopalvelut Helsingissä.
http://www.vantaa.fi/
[Vantaan kaupunki]

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on suojata Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen asukkaita elinympäristöstä aiheutuvilta terveysriskeiltä. Yksikkö valvoo mm. elintarvikkeita ja elintarvikehuoneistoja, kemikaaleja, talous- ja uimaveden laatua sekä asuntojen, koulujen ja päiväkotien terveellisyyttä. Toimintaan kuuluvat myös eläinlääkintähuolto ja eläinsuojelu.
http://www.espoo.fi
[Espoon kaupunki]

Terveyspalvelut kaupunkien sivuilla

Helsinki

Espoo

Vantaa

Kauniainen

Palvelut kartalla

Pääkaupunkiseudun palvelukartta

Tietoa erityisryhmille