Seutuportaali on osa Helsingin seudun yhteistyötä. Portaalin ovat tuottaneet Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit. Sivustoon on koottu kaupunkien yhteiset, kuntarajoista riippumattomat palvelut sekä tietoa seudun yhteistyöelinten toiminnasta.

Helsinki /
Espoo /
Vantaa /
Kauniainen /

Yhteistyöelimet /


Kuuntele

Osallistuminen ja demokratia

Kuva: Janne Käpylehto

NUORET JA VAIKUTTAMINEN

Nuorten vaikuttamiskanava Ruuti
Espoon nuorisovaltuusto
Vantaan nuorisovaltuusto
Kauniaisten nuorisovaltuusto

KUNTALAISALOITTEET

Helsinki
Espoo
Vantaa
Kauniainen

ASUKASTOIMINTA JA KAUPUNGINOSAYHDISTYKSET

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry
http://www.helka.net/
[Helka]

Kaupunginosat.net
http://kaupunginosat.net/
[Helka]

Espoon asukastoiminta
http://www.espoo.fi/
[Espoon kaupunki]

Espoon kaupunginosayhdistysten liitto
http://www.ekyl.fi/
[Espoon kaupunginosayhdistysten liitto ry]

Vantaan aluetoimikunnat
http://www.vantaa.fi/
[Vantaan kaupunki]

Vantaan aluesivut
http://www.vantaa.fi/
[Vantaan kaupunki]

MUUALLA VERKOSSA

Otakantaa.fi on kansalaisten, järjestöjen ja viranomaisten keskinäistä vuoropuhelua ja osallistumista tehostava verkkopalvelu.
https://www.otakantaa.fi/
[Valtiovarainministeriö]

Kuntaliiton vaikuttamisopas Vallakas on kuntalaisille suunnattu osallistumisen käsikirja. Se opastaa kotikunnan asioihin vaikuttamisessa ja kertoo kuinka voi osallistua palvelujen ja oman asuinympäristön kehittämiseen.
http://www.kunnat.net/
[Suomen Kuntaliitto]

Pääkaupunkiseudun demokratiaindikaattorit käsikirja (pdf)

Osallistuminen ja vaikuttaminen kaupunkien sivuilla

Helsinki

Espoo

Vantaa

Kauniainen

Asukastilaisuuksia videoina

Helsinki-kanava

Vantaa-kanava

Tietoa erityisryhmille